Mikroekonomia /407 prac/

 • Ocena brak

  Cena maksymalna

   

  Cena maksymalna – wprowadzana jest z reguły w sytuacji braku dóbr o istotnym znaczeniu społecznym w celu ochrony konsumentów przed zbyt wysokimi cenami. Mogą to być np. mieszkania komunalne, budowane ze środków budżetowych dla grup ludności o najniższych dochodach lub niektóre środki żywnościowe w...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ceny urzędowe

   

  Ceny urzędowe – są ustalane przez organy administracji państwowej. Były szeroko stosowane w gospodarkach centralnie kierowanych, w gospodarkach rynkowych skala ich zastosowania jest znacznie mniejsza. Nie mniej odgrywają one istotną rolę jako narzędzie polityki gospodarczej państwa w wybranych sektorach...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ceny wolnorynkowe

   

  Ceny wolnorynkowe – są wyznaczane przez rynek na podstawie działania praw popytu i podaży. Ten typ cen kształtuje się na rynku masowych produktów o niewielkim stopniu monopolizacji. Klasycznym przykładem cen wolnorynkowych są ceny artykułów rolnych – o ile oczywiście nie ingeruje w tę sferę państwo...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaż

   

  Podaż – jest to ilość towarów (dóbr) jaką producenci zamierzają sprzedać w określonej jednostce czasu. Wielkość podaży zależy przede wszystkim od wielkości produkcji, która jest określona przez szereg czynników. Wielkość podaży nie jest równa wielkości produkcji z powodu zużywania produkowanych...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /1 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór polityczny a wybór ekonomiczny

   

  O tym ile rynku czyli dóbr prywatnych a ile państwa czyli dóbr publicznych w gospodarce w społeczeństwach demokratycznych decydują wyborcy .Rynek jest dla nich synonimem wolności natomiast państwo synonimem bezpieczeństwa.. Wolność to dla gospodarstwa domowego niczym nie skrępowana swoboda...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /6 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobra-środki do zaspokajania potrzeb

   

  Środkami zaspokajania ludzkich potrzeb są najogólniej rzecz biorąc różnego rodzaju dobra ( ang. goods). Mogą one to robić w sposób bezpośredni, gdy są to dobra konsumpcyjne lub pośrednio, gdy jedynie przyczyniają się w procesie produkcji do powstawania innych, zaspakajających potrzeby ludzkie dóbr...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /6 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potrzeby i ich klasyfikacja

   

  Potrzeba to stan braku czegoś, niespełnienia. Jest to subiektywne odczuwanie braku, niezaspokojenia lub pożądania określonych warunków lub rzeczy, które człowiek uważa za niezbędne do utrzymania go przy życiu, umożliwienia rozwoju, realizowania ról społecznych itp. Człowiek żyjący w...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /4 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zalety i wady systemu gospodarki centralnie planowanej

   

  Zalety systemu gospodarki centralnie planowanej:

  możliwość nadania przez władzę priorytetu konkretnej sprawie (np. zapewnienie podstawowych potrzeb ludności: żywność, mieszkanie, odzież

  posiadanie całkowitych danych odnośnie wykorzystania zasobów

  zapobieganie niepotrzebnemu...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTERWENCJONIZM PAŃSTWOWY

   

  Wszystkie kraje świata stoją przed wspólnym problemem ekonomicznym. Problem ten wynika z posiadania niewystarczającej ilości zasobów potrzebnych do zrealizowania wszystkich planów, zamiarów, czy chęci. Występuje ograniczona podaż zarówno zasobów naturalnych, jak i kapitału oraz wykwalifikowanej siły...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /1 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Równowaga w długim okresie czasu.

   

  W punkcie równowagi długookresowej E spełnione są dwa warunki:

  krzywa popytu dd jest styczna do krzywej kosztu całkowitego przeciętnego (KCP) w długim okresie czasu,

  krzywa popytu DD przecina krzywe dd i KCP, lecz nie jest styczna w stosunku do nich.

  Wielkość sprzedaży Qe realizowana...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /1 021

  praca w formacie txt

Do góry