Mikroekonomia /407 prac/

 • Ocena brak

  Prawidłowości i prawa ekonomiczne

  Wiadomo, że w otaczającym człowieka świecie działają określone prawidłowości. Ludzie poznają ich charakter i na tej podstawie formułują prawa nauki. Część tych prawidłowości, a mianowicie te które dotyczą procesów gospodarczych działaj, są przedmiotem badań ekonomii.

  Jak już wspomnieliśmy...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /12 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsumpcja bieżąca a konsumpcja przyszła

   

  W analizowanym na początku rozdziału przykładzie nasz chłop zużył 2 q zboża z, 10 q jakie mu pozostały po podziale. Resztę, czyli 8 q przeznaczył na konsumpcję, z czego 5 q zużył bezpośredni np. do wypieku chleba, czy sporządzenia innych potraw mącznych. Natomiast 3 q zboża wymienił z innymi...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /2 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zużycie produkcyjne i konsumpcyjne

  Wytwarzane przez społeczeństwo dobra i usługi trafić mogą jako środki produkcji ponownie do sfery produkcji, gdzie służąc do wytwarzania innych dóbr podlegają w całości lub częściowemu zużyciu. Proces ten możemy nazwać zużyciem produkcyjnym. Pozostała, znacznie większa część wytwarzanych...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /2 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiana

   

  Wymiana, jest to dobrowolne przekazywanie przez właściciela dobra lub usługi, w zamian za inne dobra lub usługi. Dobrowolność jest podstawową cechą procesów wymiany. Innym ważnym aspektem jest jej forma. Może się ona odbywać w postaci towar za towar (barterowej). Społeczeństwo może jednak...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /3 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział społeczeństwa

   

  Każde społeczeństwo dzieli w jakiś sposób wytworzoną przez siebie produkcję pomiędzy swoich członków W naszym przykładzie rodzina wytworzyła 20 q zboża, ale tylko połowę wytworzonej produkcji, czyli 10 q mogła zatrzymać do własnej dyspozycji, na zaspokojenie własnych potrzeb. Z drugiej połowy 8...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /3 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja

   

  Produkcja to proces, w którym zatrudnia się, tzn. łączy i zużywa w oparciu o znane producentowi sposoby, stojące do jego dyspozycji czynniki wytwórcze (pracę, ziemię i kapitał). Każde społeczeństwo ludzkie, (ale również niektóre „społeczeństwa” zwierząt np., pszczoły), choćby najbardziej...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /3 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy gospodarcze

   

  Każde społeczeństwo w celu zaspokojenia potrzeb swoich członków wytwarza przy pomocy stojących do jego dyspozycji czynników wytwórczych dobra i usługi, wymienia między sobą efekty swojej pracy, dzieli miedzy swoich członków to, co zostało wytworzone i wreszcie, wytworzone dobra i usługi zużywa...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /2 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy gospodarcze

   

  U podłoża istnienia i funkcjonowania każdej społeczności odnajdujemy zawsze pewne podstawowe problemy i zjawiska ekonomiczne Niektóre z nich mają równie kluczowe znaczenie dziś, co w czasach starożytnych. Można zatem sądzić, że zjawiska i towarzyszące im problemy pozostaną równie ważne w nowym i...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /4 621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obustronny monopol.

   

  Dotąd rozpatrywaliśmy przypadki pełnego monopolu albo ze strony nabywców albo oferentów zakładając jednocześnie, że po drugiej stronie podmioty gospodarcze są zatomizowane. Wtedy monopolista sam ustala cenę na swój produkt (gdy jest monopolistą oferentem) albo na czynnik produkcji, którego jest jedynym...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /2 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monopolistyczne różnicowanie ceny - segmentacja rynku

   

  W tym rozumowaniu zmienimy treść tylko jednego założenie, z którego korzystaliśmy analizując sytuację monopolu oferenta. Odchodzimy od uproszczenia, że monopolista nie ma żadnych preferencji w stosunku do nabywców. Przyjęcie takiej wersji założeń oznacza, że teraz monopoliście nie jest obojętne...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Paige Dodano /15.04.2011 Znaków /6 984

  praca w formacie txt

Do góry