Mikroekonomia /407 prac/

 • Ocena brak

  Syndykat

  Charakterystyka

  Syndykat jest to rodzaj porozumienia producentów w warunkach rynku oligopolowego, ułatwiające wejscie na rynki międzynarodowe.

  Porozumienie to jest trwałe, w jego skład wchodzą przedsiębiorstwa o podobnej wielkości, działające w tej samej branży i posiadający podobny stopień rozwoju...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011 Znaków /1 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenia budżetowe

  Charakterystyka

  Ograniczenie budżetowe - dochód konsumenta i ceny poszczególnych dóbr, traktowane łącznie, wyznaczają ograniczenie budżetowe danego konsumenta. Ograniczenie budżetowe opisuje różne koszyki (kombinacje ilościowe) dóbr dostępne dla konsumenta.

  Czynniki wpływające na ograniczenia...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.05.2011 Znaków /1 740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo własności

  Charakterystyka

  Prawa własności do określonych aktywów umożliwiają rozporządzanie (w obrębie istniejących ograniczeń) tymi aktywami, w tym także dają prawo do otrzymania rekompensaty za szkody, które były skutkiem występowania efektów zewnętrznych.

  Zadania

  Prawa własności mają bardzo duże...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.05.2011 Znaków /4 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzadkość

  Charakterystyka

  Rzadkość dóbr jest to sytuacja, w której zapotrzebowanie przy cenie wynoszącej zero przekracza wielkość oferowaną danego zasobu, lub inaczej występuje ograniczoność zasobów względem potrzeb.

  Zazwyczaj mówimy o rzadkich dobrach lub czynnikach produkcji.

  Rzadkość dóbr stanowi...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.05.2011 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja

  Charakterystyka

  To ogół działań zmierzających do dostarczenia dóbr i usług na rynek, czyli do zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych społeczeństwa. Działania te rozumie się bardzo szeroko, od wydobycia (pozyskania) niezbędnych materiałów, aż po sprzedaż dobra finalnego.

  Zgodnie z podstawową teorią...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.05.2011 Znaków /1 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mieszana elastyczność cenowa popytu

  Charakterystyka

  Mieszana elastyczność cenowa popytu (Mieszana elastyczność popytu) - mierzy reakcję popytu na jeden produkt, w sytuacji gdy zmienia się cena innego produktu. Jest to stosunek procentowej zmiany popytu dobra a do procentowej zmiany ceny dobra b.

  <center<mathE_{dx(py)}=\pm\frac{\Delta...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /1 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowa gospodarka

  Definicja

  Nowa gospodarka to zespół nowych zjawisk, procesów i zależności ekonomicznych, finansowych oraz kulturowych, opierających się na nowych technologiach informacyjnych i automatyzacji (komputer, Internet, telefon komórkowy, WAP, itp.).

  Cechy

  Nowa gospodarka jest:

  informacyjna - bazuje na...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.04.2011 Znaków /1 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Finansowa teoria przedsiębiostwa

  Charakterystyka

  Założenia teorii finansowej przedsiębiorstwa:

  1.Elementami budowy tej strategii są aktywa i pasywa w gospodarce. Granice instytucjonalne i organizacyjne między przedsiębiorstwem, rynkiem i gospodarstwami domowymi kształtuje minimalizacja kosztów pozyskania kapitału. Przedsiębiorstwo jest...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.04.2011 Znaków /2 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomia skali produkcji

  Charakterystyka

  Ekonomia skali produkcji jest pojęciem z zakresu mikroekonomii - ukazuje zachowanie, a właściwie reakcję kosztu jednostkowego produkcji względem rozmiarów tejże produkcji , wskazuje jednocześnie na korzyści płynące w produkcji masowej.

  Pojęcie to mówi nam, że w miarę zwiększania w...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.04.2011 Znaków /2 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria kapitału intelektualnego

  Definicja

  Teoria kapitału intelektualnego - z punktu widzenia teorii najciekawszym i najcenniejszym wyróżnikiem najlepszych przedsiębiorstw staje się zdolność pozyskiwania kapitału intelektualnego. Głównym pomysłodawcą teorii jest G. Hamel.<br<br

  Charakterystyka Zgodnie z teorią...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.04.2011 Znaków /2 978

  praca w formacie txt

Do góry