Mikroekonomia /407 prac/

 • Ocena brak

  Efekt wypierania

  Charakterystyka

  Efekt wypierania (wypieranie) polega na ograniczeniu konsumpcyjny|popytu konsumpcyjnego i inwestycyjny|inwestycyjnego sektora prywatnego pod wpływem wzrostu wydatków państwa, który powoduje zwiększenie globalny|popytu globalnego i w konsekwencji wzrost procentowa|stopy procentowej.

  Wpływ...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.07.2011 Znaków /3 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Behawioralna teoria przedsiębiostwa

  Charakterystyka

  Elementem wyróżniającym tę teorię jest traktowanie przedsięniorstwa jako złożonego systemu, w którym występuje zarówno sprzeczność jak i złożoność grup ineresów poszczególnych interesariuszy. Przedsiębiorstwo nie jest traktowane jako własność jednej osoby, ale organizacja...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.07.2011 Znaków /3 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Menedżerska teoria przedsiębiostwa

  Charakterystyka

  Menedżerskie teorie przedsiębiorstwa, to zbiór koncepcji pochodzących z różnych kierunków badawczych, które często łączą się z innymi teoriami przedsiębiorstwa. Na syntezę teorii menedżerskich składają się:

  nurt neokeynesowski, podkreślający wyższość decyzji menedżerskich...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.06.2011 Znaków /2 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek efektywny

  Definicja

  Według teorii neoklasyków, z wyjątkiem tylko szczególnych przypadków, rynki finansowe są rynkami efektywnymi, na których informacja określana jako jawna , rozpowszechnia się i staje się znana wszystkim użytkownikom oraz inwestorom na rynku.

  Z kolei cena danego papieru wartościowego...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.06.2011 Znaków /2 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neoklasyczna teoria przedsiębiostwa

  Charakterystyka

  Gospodarka konkurencyjna występuje tam, gdzie na rynku//mfiles.pl/pl/index.php/Rynek wielu dóbr nie ma możliwości kształtowania cen przez sprzedających i kupujących, którzy są cenobiorcami. Rynek natomiast jest cenotwórcą. Każdy podmiot podporządkowuje swoje działania tak, aby...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.06.2011 Znaków /3 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fordowsko-Marksowska teoria przedsiębiostwa

  Charakterystyka

  Teoria, w której podstawową kwestią okazuje się społeczna, klasowa relacja między kapitałem a pracą; regulowana nie tylko w przedsiębiorstwie, lecz w całej gospodarce. W teorii tej dostrzega się również koniecznośc włączenie w ten proces regulacji państwa. Przedsiębiorstwo jest...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.06.2011 Znaków /3 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dochód

  Charakterystyka

  Dochód - jest podstawowa przeszkodą ograniczającą możliwość realizacji naszych potrzeb. Stanowi on jakby zaporę wyznaczającą granicę, do jakiej możemy sobie pozwolić na ich zaspokojenie. Dochód określa maksimum wydatków, które możemy ponieść na zakup towarów i usług. Na szersze...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.06.2011 Znaków /3 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Innowacyjna teoria przedsiębiorstwa

  Charakterystyka

  Elementami budowy tej teorii są innowacje. Granice instytucjonalne i organizacyjne między przedsiębiorstwem, rynkiem i gospodarstwami domowymi kształtuje maksymalizacja korzyści wprowadzania innowacji.

  Austriacki ekonomista Joseph Schumpeter ( 1883 - 1950) zerwał z równowagą rynkową...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.06.2011 Znaków /3 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt całkowity

  Charakterystyka

  Koszt całkowity (eng.: total cost TC) jest to suma wynagrodzeń wszystkich czynników wytwórczych.

  To suma całkowitych kosztów stałych (eng.: total fix cost TFC) i całkowitch kosztów zmiennych (eng. : total variable cost TVC).

  Koszty całkowite stałe (TFC)- są one niezależne od produkcji...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.05.2011 Znaków /2 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria racjonalnych oczekiwań

  Charakterystyka

  Teoria racjonalnych oczekiwań (rational expectations theory) - jedna z kilku istniejących teorii dotyczących kształtowania się oczekiwań. Uważana za najistotniejszą obok teorii oczekiwań adaptacyjnych. Została sformułowana w latach 70tych XX wieku przez amerykańskiego ekonomistę Johna...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.05.2011 Znaków /3 855

  praca w formacie txt

Do góry