Mikroekonomia /407 prac/

 • Ocena brak

  Agrobiznes

  Definicja

  Agrobiznes - definiowany jest jako zestaw aktywności człowieka pośrednio lub bezpośrednio powiązanych z wytwarzaniem produktów żywnościowych, obejmujący działania związane z pozyskiwaniem surowców pierwotnych, ich przetwarzaniem oraz produkcją gotowej żywności.

  Pojęcie "agrobiznes" po...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /2 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

  Definicja

  "Jest to obowiązek wyboru przez kierownictwo takich decyzji|decyzji i działań, które przyczyniają się zarówno do dbałości o interes własny (pomnażania zysku przedsiębiorstwa), jak i do ochrony i pomnażania dobrobytu społecznego" (M. Rybak 2001, s. 28).

  Definicja ta wskazuje na dwa aspekty...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.07.2011 Znaków /14 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwo krańcowe

  Charakterystyka

  Przedsiębiorstwo krańcowe w gałęzi to takie przedsiębiorstwom które nie ponosi strat ani zysków (Begg, Fisher, Dornbush 2007, s.236).

  Interpretacja

  krańcowe.gif|Przedsiębiorstwo krańcowe

  Rys.1. Charakterystyka krzywej kosztów przedsiębiorstwa krańcowego

  Załóżmy, że w gałęzi...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.07.2011 Znaków /1 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efektywność w sensie Pareto

  Charakterystyka

  Efektywność w rozumieniu ekonomistów jest procesem, w którym społeczeństwo wydobywa z konsumentów ich maksymalne zadowolenie przy zastosowaniu dostępnych zasobów. Efektywność alokacyjna, nazywana też efektywnością Pareta (od nazwiska Pareto] - włoskiego ekonomisty, który pierwszy...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.07.2011 Znaków /1 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt na pracę

  Charakterystyka

  Popyt na pracę - zapotrzebowanie jakie zgłasza przedsiębiorstwo na jeden z czynników produkcji jakim jest praca. Liczba pracowników jaką jest gotowy zatrudnić pracodawca przy określonej wysokości płacy.

  Zależności

  Według teorii produkcyjności krańcowej popyt na prace zależny jest...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.07.2011 Znaków /1 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkt krańcowy

  Charakerystyka

  Produkt krańcowy jest równy przyrostowi produkcji uzyskanemu dzięki zwiększeniu o jednostkę ilości czynnika zmiennego, przy założeniu, że ilość pozostałych czynników nie zmienia się (D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch 2003, s 209).

  MP (marginal product) zmiennego czynnika...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.07.2011 Znaków /1 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucyjna teoria przedsiębiostwa

  Charakterystyka

  Elementami budowy tej teorii są rutyny. Granice instytucjonalne i organizacyjne między przedsiębiorstwem, rynkiem i gospodarstwami domowymi kształtuje maksymalizacja korzyści netto rozwoju rutyn. Przedsiębiorstwo jest to organizacja i instytucja będącego wynikiem współdziałania zbioru...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.07.2011 Znaków /3 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Branża

  Charakterystyka

  Branża (ang. industry) to niezależna część jakiegoś systemu. Podział na branże stanowi pierwszy poziom podziału systemy w gospodarce. Termin branża jest wykorzystywany w zarządzaniu, ekonomii, prawie i w innych naukach.

  Istnieje wiele rodzajów branż, niektóre z nich to:

  branża...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.07.2011 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa możliwości produkcyjnych

  Charakterystyka

  Krzywa możliwości produkcyjnych - przedstawia w sposób graficzny maksymalną, możliwą produkcję jednego dobra, przy danej wielkości produkcji drugiego dobra. Krzywa pokazuje różne kombinacje ilości dóbr czy usług, które są możliwe do wytworzenia, gdy wszystkie dostępne zasoby są w...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.07.2011 Znaków /2 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cel gospodarowania

  Ogólne informacje

  Cel gospodarowania wynika z potrzeb ludzkich. Istnieją takie potrzeby, których aspekt ekonomiczny ma podstawowe znaczenie i które dają bezpośredni impuls do gospodarowania. Ludzie gospodarując osiągają swoje życiowe cele. Człowiek odczuwa niezliczona ilość potrzeb, których...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.07.2011 Znaków /2 325

  praca w formacie txt

Do góry