Mikroekonomia /407 prac/

 • Ocena brak

  Behawioralna teoria przedsiębiorstwa

  Definicja

  Teoria behawioralna wskazuje na złożony proces alokacji zasobów wewnątrz firmy. Najszersze znaczenie tej teorii zostało przedstawione w klasycznej pracy autorstwa R.H. Cyerta oraz J.G. Marcha, zgodnie z których opinią, głównym założeniem jest separacja własności i kontroli.

  Teorie...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.08.2011 Znaków /2 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Innowacyjna teoria przedsiębiostwa

  Charakterystyka

  Podstawą tej teorii są innowacje. Granice instytucjonalne i organizacyjne między przedsiębiorstwem, rynkiem i gospodarstwami domowymi kształtuje maksymalizacja korzyści wprowadzania innowacji.

  Innowacja traktowana jako każda zmiana, która coś ulepsza, daje nową jakość lub pozwala...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.08.2011 Znaków /3 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikroekonomia

  Charakterystyka

  Mikroekonomia - część ekonomii zajmująca się analizą wkładu konsumentów oraz przedsiębiorstw w gospodarkę danego kraju. Analiza mikroekonomiczna zajmuje się szczegółowym badaniem indywidualnych decyzji dotyczących pojedynczych towarów. Wyjaśnia zjawiska i procesy gospodarcze z punktu...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.08.2011 Znaków /1 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria praw własności

  Definicja

  Teoria praw własności koncentruje się na prawach własności podmiotów wnoszących czynniki wytwórcze do gospodarki i im nadaje najważniejsze znaczenie w określaniu roli przedsiębiorstwa. Prawa własności są narzędziem, które pozwala planować działania i rozwijać przedsiębiorstwo. Ich...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.08.2011 Znaków /2 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarowanie zasobami

  Charakterystyka

  Gospodarowanie zasobami - proces polegający na alokacji dyspozycyjnych zasobów między różnorakie zastosowania do ekonomii, 2001, s.50. Inaczej działalność gospodarcza ludzi, odbywająca się ciągle, ze względu na odnawialność i rozwój ludzkich potrzeb. Ze względu na fakt, iż...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.08.2011 Znaków /1 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trust

  Charakterystyka

  Trust - jest to forma porozumienia monopolistycznego powstała w drodze połączenia samodzielnie istniejących dotychczasowo firm (fuzja) lub w drodze przejęcia jednego przedsiębiorstwa przez drugie, np. poprzez wykup jego akcji. Przedsiębiorstwa wchodzące w skład tej formy instytucjonalnej...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.08.2011 Znaków /1 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiana

  Charakterystyka

  Wymiana polega na dostarczaniu jednego dobra w zamian za inne dobro, oba dobra uważane są przez wymieniających się nimi za ekwiwalentne pod względem wartości.

  Można wyróżnić następujące rodzaje wymiany:

  nierówna, proces, który zdaniem marksistów jest przyczyna wyzysku krajów...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.08.2011 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria dominacji przedsiębiostwa

  Charakterystyka

  Teoria dominacji przedsiębiorstwa powstała pod koniec lat 40. XX wieku i była rozwijana jako opozycja do teorii kosztów transakcji oraz neoklasycznej teorii przedsiębiorstwa. Teoria ta oparta jest o prace F. Perroux opisujące zjawiska dominacji, często tworzone przez przedsiębiorstwa.

  W...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.07.2011 Znaków /2 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria lokalizacji

  Charakterystyka

  Teoria lokalizacji jest jednym z mikroekonomicznych ujęć handlu zagranicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zagranicznych inwestycji bezpośrednich.

  Do powstania i rozwoju teorii lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych najbardziej przyczynili się uczeni: J. H. Dunning, A.M. Rugman...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.07.2011 Znaków /3 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Informacyjna teoria przedsiębiostwa

  Charakterystyka

  Teoretyczny rozwój informacyjno-naukowego podejścia do przedsiębiorstwa wynika przede wszystkim z obserwacji, że gospodarka jest koordynowana przez instytucje o bardzo złożonej strukturze informacyjnej, a nie tylko przez prostą strukturę informacji, jaką jest rynkowy system cen.

  Teoria ta...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.07.2011 Znaków /3 171

  praca w formacie txt

Do góry