Mikroekonomia /407 prac/

 • Ocena brak

  Teoria zasobów i kompetencji przedsiębiorstwa

  Charakterystyka

  Teoria zasobów i kompetencji – teoria ta zakłada iż siłę i istotę przedsiębiorstwa należy dostrzegać przede wszystkim w wiedzy ludzi i potencjale technologicznym .

  Z punktu widzenia teorii zasobów i kompetencji, przedsiębiorstwo to podmiot zasobów i kompetencji lidzkich...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.10.2011 Znaków /2 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarstwo domowe

  Charakterystyka

  Ludzie są uczestnikami procesów gospodarczych takich jak: produkcja, podział, wymiana oraz konsumpcja. Tworzą oni w ten sposób podmioty gospodarcze, między którymi występują różne powiązania.

  Do podstawowych podmiotów gospodarczych należą: przedsiębiorstwa, gospodarstwa...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.10.2011 Znaków /2 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Linia ograniczenia budżetowego

  Obrazuje maksymalne kombinacje ilościowe dostępne dla konsumenta przy jego dochodach i cenach bieżących dóbr. Nachylenie linii jest determinowane jedynie przez relację cen rozważanych dóbr.

  Wyznaczenie linii ograniczenia budżetowego

  Równanie linii ograniczenia...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.10.2011 Znaków /2 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kooperacyjna teoria przedsiębiostwa

  Charakterystyka

  Teoria kooperacyjna rozwija się w kilku kierunkach: 1. Teorii przedsiębiorstwa jako uczestnika gier strategicznych (wykorzystywanie teorii gier i włączanie jej do analizy neoklasycznej),

  2. Teorii przedsiębiorstwa jako części układów sieciowo-kooperacyjnych (włączanie do teorii...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.10.2011 Znaków /3 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cena zamknięcia

  Charakterystyka

  Cena zamknięcia to przy której [[producent jest obojętne, czy wytwarza, czy nie; jest ona równa przeciętnym kosztom zmiennym (E.Czarny 2006, s.141). Inaczej mówiąc cena zamknięcia to cena równa przeciętnym kosztom zmiennym.

  Dopóki cena produktu jest wyższa od poziomu przeciętnego...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.10.2011 Znaków /1 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krańcowa stopa substytucji

  Charakterystyka

  Określana również jako marginalna stopa substytucji (z ang. marginal rate of substitution - MRS). Pojęcie wprowadził J. R . Hicks (B. Klimczak, Mikroekonomia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1998, s.138.). MRS wskazuje relacje, według których konsumenci zastępują jedno dobro na...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.10.2011 Znaków /3 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek ekonomiczny

  Charakterystyka

  Podstawowe narzędzie służące dokonywaniu wyborów ekonomicznych przy uwzględnieniu ograniczonych zasobów (pracy, kapitału, ziemi) i możliwych alternatyw ich zastosowania. Wykorzystuje różne warianty obliczeniowe i analityczne, na podstawie których można określić celowość...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.10.2011 Znaków /2 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasób

  Charakterystyka

  Zasób reprezentuje poziom danej zmiennej w określonym momencie (nie ma wymiaru czasowego) w odróżnieniu od strumienia, który wyraża zmianę na jednostkę czasu (A. Samuelson 2004, s. 213). Dla ilustracji za zasób można uznać ilość wody w jeziorze w danym momencie, strumieniem nazwiemy...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.09.2011 Znaków /5 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynnik produkcji

  Charakterystyka

  Czynniki produkcji (zwane również nakładami) to wszelkiego rodzaju dobra lub usługi wykorzystywane w procesie produkcji.

  Czynnikiem produkcji może być zarówno praca wykonywana przez pracownika (robocizna), plac wynajęty pod parking, płaca dla menadżera czy też energia elektryczna lub...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.09.2011 Znaków /1 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kenetha Arrowa teoria przedsiębiostwa

  Definicja

  Teoria przedsiębiorstwa K. Arrowa opiera się na zawodności rynku. Z punktu widzenia tej teorii celem jest minimalizacja kosztów redukcji zawodności rynku przez przedsiębiorstwo, państwo i konsumentów. Współtwórcą teorii jest K.Arrow wraz z G.Debreu.<br<br

  Charakterystyka Zgodnie z...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.09.2011 Znaków /4 341

  praca w formacie txt

Do góry