Mikroekonomia /407 prac/

 • Ocena brak

  Renta ekonomiczna

  Charakterystyka

  Renta ekonomiczna są to te dochody (dodatkowe wynagrodzenie) przynoszone przez produkcji|czynniki produkcji, które stanowią nadwyżkę ponad minimalne dochody niezbędne do tego by czynnik był oferowany na sprzedaż - czyli inaczej, jest to nadwyżka ceny ponad koszty produkcji.

  Nie należy...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.01.2012 Znaków /3 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt snoba

  Charakterystyka

  Efekt snoba - polega na tym, że pewne dobro stają się tym bardziej atrakcyjne dla pewnej grupy nabywców, im mniej ludzi je kupuje i odwrotnie - jeżeli dane dobro stało się zbyt masowe, grupa ta ogranicza jego zakup (J. Folga, 2007, s. 81).

  Zachowanie snobistyczne odnosi się najczęściej do...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.12.2011 Znaków /2 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw problem celu przedsiębiorstwa

  Przedsiębiorstwo wchodzące na rynek jest zdeterminowane dwoma siłami. Jedna z nich to ta, aby potężnieć, a druga to aby nie zostać z rynku wypartym. Jest to nowe ujęcie. W ujęciu starszym celem przedsiębiorstwa była maksymalizacja zysku.

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw decyzje ekonomiczne producenta w warunkach monopolu

  Monopol to rynek, na którym występuje jedno przedsiębiorstwo mające wyłączność produkcji i zbytu jakiegoś towaru, jest dawcą ceny. Warunkiem maksymalizacji zysku monopolu jest wytwarzanie takiej wielkości produkcji, dla której różnica między przychodem całkowitym, a kosztem całkowitym jest...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /2 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw decyzje ekonomiczne producenta w warunkach doskonałej konkurencji

  Konkurencja doskonała jest to rynek, na którym działa wielu producentów i konsumentów. Nie ma barier wejścia, a produkt jest jednorodny. Na takim rynku nabywcy i sprzedawcy nie mają wpływu na cenę.

  Linia popytu D jest pozioma. Jeżeli przedsiębiorstwo będzie sprzedawać po cenie ustalonej na rynku to może...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /1 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw związki pomiędzy przeciętnym kosztem zmiennym i przeciętnym kosztem całkowitym a kosztem marginalnym

  Krzywa Km przecina krzywe Kc i Kz w punktach, w których krzywe te osiągają minimum punkt A i B. Dla jakiejkolwiek wielkości produkcji Q wysokość krzywej Kc jest sumą pionową krzywych Ks i Kz. Najważniejsze relacje między kosztem marginalnym a kosztami przeciętnymi:

  ---Km zrównuje się z Kc i Kz wówczas...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie przychodu marginalnego i kosztu marginalnego

  Koszt marginalny Km – to zmiana kosztu całkowitego ∆kc wynikającego ze zmiany wielkości produkcji o dodatkową jednostkę ∆Q.

  ∆Q = 0

  Inna definicja:

  Koszt marginalny jest to przyrost kosztu całkowitego Kc przypadający na jednostkę produkcji ∆Q.

  Nachylenie krzywej w każdym punkcie równe jest...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /1 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw jednostkowe (przeciętne): koszty stałe, zmienne, całkowite

  Koszty całkowite składają się z kosztów stałych i kosztów zmiennych. Jeżeli koszty całkowite podzielimy przez ilość wyprodukowanych wyrobów Q otrzymamy koszt jednostkowy inaczej koszt przeciętny przypadający na jednostkę wyrobu.

  Koszt przeciętny stały to stosunek całkowitego kosztu stałego do...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /1 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw koszty stałe i zmienne

  Koszt stałe ponoszone są przez przedsiębiorstwo niezależnie od wielkości produkcji (koszty ochrony majątku, konserwacji urządzeń, płace pracowników administracji, koszty użytkowania ziemi, wynajmu lokali, koszty kredytów, niektóre podatki itp.)

  Koszty zmienne związane są z wykorzystaniem w procesie...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw istotne elementy teorii podaży

  Ilości dóbr oferowanych na rynku przez producentów nazywamy podażą. Pomiędzy ilością dostarczanych na rynek produktów i usług a ich cenami istnieje następująca zależność określana jako prawo podaży:

  ---Wzrost ceny rynkowej produktu prowadzi do wzrostu oferowanych ilości tego produktu

  ---Spadek ceny...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /665

  praca w formacie txt

Do góry