Mikroekonomia /407 prac/

 • Ocena brak

  Jakie są podstawowe determinanty popytu?

   

  (1) Efekt dochodowy,

  (2) Efekt substytucyjny,

  (3) Gusty,

  (4) Ilość i ceny dóbr substytucyjnych (konkurencyjnych),

  (5) Ilość i ceny dóbr komplementarnych (takich, które stanowią uzupełnienie danego dobra, np. drukarka i toner),

  (6) Przewidywane zmiany cen,

  (7)...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Kiejstut Dodano /15.02.2012 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są najważniejsze determinanty podaży?

   

  (1) Po przekroczeniu pewnego poziomu produkcji szybko rosną koszty wytwarzania (producent chce pokryć koszty);

  (2) Im wyższa cena danego dobra, tym większej ilości producentów opłaca się produkcja;

  (3) Jeśli cena dobra utrzymuje się na wysokim poziomie, to produkcję podejmą nowe...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Kiejstut Dodano /15.02.2012 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega efekt dochodowy i efekt substytucyjny zmian cen?

   

  Efekt dochodowy – wpływ zmiany ceny na wielkość zapotrzebowania, wynikający z tego, że nabywca na skutek zmiany ceny staje się zamożniejszy lub biedniejszy – zmiana ceny ceteris paribus powoduje, że możemy kupić mniej lub więcej; wielkość efektu dochodowego zależy od tego, jaka część dochodu...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Kiejstut Dodano /15.02.2012 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij znaczenie pojęć: równowaga rynkowa, niedobór rynkowy, nadwyżka rynkowa

   

  Równowaga rynkowa – stan, gdy cena zrównuje popyt z podażą, czyli cena odpowiada takiej sytuacji, gdy krzywe popytu i podaży się przecinają (cena równowagi);

  >

  >

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Kiejstut Dodano /15.02.2012 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj podstawowe cechy funkcji podaży i funkcji popytu

   

  Popyt to ilość dobra, jaką nabywcy chcą kupić w określonym czasie i przy określonych cenach;

  (2) popyt potencjalny – popyt, który może dotyczyć okresów przyszłych;

  (3) popyt faktyczny – popyt w danym czasie i przy określonych cenach;

  (4) prawo popytu – ceteris paribus zapotrzebowanie na...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Kiejstut Dodano /15.02.2012 Znaków /1 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij, jakie są możliwe sposoby definiowania rynku

   

  (1) Obszar, gdzie dokonuje się wymiana;

  (2) Instytucja – instrumenty prawne regulujące wymianę;

  (3) Układ wzajemnych oddziaływań – swoboda działania umawiających się stron;

  (4) Ogół stosunków między kupującymi i sprzedającymi;

  (5) Grupa firm i jednostek (gdy mówimy...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Kiejstut Dodano /15.02.2012 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynnik wytwórczy

  Charakterystyka

  Czynnik wytwórczy (inaczej: nakład, czynnik produkcji) - to dobro lub usługa wykorzystywana w produkcji|procesie produkcji (D. Begg 2003, s. 192). Klasyczny podział czynników wytwórczych obejmuje kolejno ziemię, pracę i kapitał. Mogą to zatem być zarówno materiały, maszyny, surowce...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.02.2012 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt dochodowy i substytucyjny

  Charakterystyka

  Efekt substytucyjny - spowodowany jest zmianą ceny jednego z dóbr należących do koszyka dóbr konsumenta i polega na dostosowaniu popytu do tej zmiany: konsumenci odchodzą od dobra X, którego względna cena wzrosła, zastępując je innymi dobrami, których cena w porównaniu do ceny dobra X...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.02.2012 Znaków /2 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt sieci

  Charakterystyka

  "Efekt zewnętrzny sieci ma miejsce wówczas, gdy wartość produktu lub usługi dla użytkownika jest zdeterminowana przez to, ilu konsumentów korzysta z tego produktu/usługi. Jednym ze skutków występowania tego efektu jest to, że każdy dodatkowy użytkownik sieci przynosi korzyści...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.02.2012 Znaków /1 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dochód realny

  Charakterystyka

  Dochód realny zwany jest tez siłą nabywczą konsumenta. Jest to dochód nominalny skorygowany o poziom inflacji, w ten sposób, że od jego wysokości zależy wolumen (ilość dóbr i usług, które można nabyć).

  Dochody realne, obliczane są na podstawie ilości towarów, które mogą być...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.02.2012 Znaków /783

  praca w formacie txt

Do góry