Mikroekonomia /407 prac/

 • Ocena brak

  Przychód krańcowy

  Charakterystyka

  Przychód krańcowy - inaczej utarg krańcowy (ang. marginal revenue, MR) jest to wzrost utargu całkowitego wywołany zwiększeniem produkcji o jednostkę.

  <mathU_{k}={\Delta U_{c} \over \Delta p}</math

  <mathU_{k}</math = utarg krańcowy

  <math\Delta U_{k}</math = zmiana utargu...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.12.2011 Znaków /2 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dług

  Charakterystyka

  Dług – termin odnosi się do więcej niż jednego rozwinięcia. Dług będzie formułowany w stosunku do:

  prawa ekonomii pojęcia długu publicznego

  Według kodeksu Prawa Cywilnego, długiem będziemy określali taką sytuacje praną, w której świadczenie (obowiązek), wynikający ze...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.12.2011 Znaków /1 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwestycyjna teoria przedsiębiorstwa

  Charakterystyka

  Teoria inwestycyjna przedsiębiorstwa - nazywana najbardziej fundamentalistyczną teorią A.Chandlera,który był zwolennikiem decentralizacji zarządzania oraz planistycznej i koordynacyjnej funkcji kierownictwa, zakłada, że przedsiębiorstwo to organizacja i instytucja, które są niepodzielne...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.11.2011 Znaków /1 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsumpcyjna teoria przedsiębiorstwa

  Charakterystyka

  Konsumpcyjna teoria przedsiębiorstwa - na stałe wprowadzona do literatury przedmiotu przez amerykańskiego ekonomistę Harolda Demsetza zakłada, że przedsiębiorstwo staje się substytutem gospodarstwa domowego.

  Z punktu widzenia konsumpcyjnej teorii przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwem...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.11.2011 Znaków /1 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leseferyzm

  Charakterystyka

  Leseferyzm,

  doktryna zakładająca ,że państwo nie powinno wywierac żadnego bezposredniego wpływu na gospodarkę,natomiast ma ograniczyć się do utrzymania prawa i porządku, pozostawiając sprawę kształtowania gospodarki wolnemu rynkowi.

  Geneza

  Leseferyzm pochodzi od słowa...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.11.2011 Znaków /2 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizm rynkowy

  Charakterystyka

  Mechanizm rynkowy (mechanizm popytowo-podażowo-cenowy) - zespół zależności przyczynowo-skutkowych zachodzących między popytem, podażą i ceną.

  O mechanizmie rynkowym mówimy wtedy, gdy mamy na myśli wzajemne oddziaływanie elementów składowych rynku, przede wszystkim popytu, podaży...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.11.2011 Znaków /3 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczność łukowa popytu

  Charakterystyka Definicja

  Elastyczność popytu łukowa jest to miara elastyczności cenowej popytu na danym odcinku krzywej popytu.

  Mierząc elastyczność cenową popytu metodą łukową jest ona taka sama niezależnie od punktu wyjścia na krzywej popytu. Wyznacza jej elestyczność pomiędzy badanymi...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.11.2011 Znaków /1 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek asekuracyjny

  Definicja

  Rynek asekuracyjny określany jest jako forma zabezpieczenia się przed ryzykiem; ściśle wiąże się on z rynkiem transakcji terminowych, czyli rynkiem dostaw określonych towarów, opartym na zawieranych kontraktach pomiędzy sprzedającymi a kupującymi, w których ustalona jest wielkość...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.11.2011 Znaków /2 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja produkcji

  Charakterystyka

  Przez funkcję produkcji Y= F(K, L) rozumieć będziemy funkcję opisującą relację pomiędzy nakładami kapitału (K) i pracy (L) a wielkością wytworzonego produktu (Y).

  W postaci ogólnej, przy założeniu dwóch czynników produkcji L i K, funkcja produkcji wyraża się zapisem:

  X =...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.10.2011 Znaków /3 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługa

  Definicja

  Usługa jest działalnością nie mającą charakteru materialnego, dostarcza nabywcom informacji, które nie koniecznie muszą być związane ze sprzedażą dóbr lub usług w porównaniu do produktu, który można kupić na własność.

  Podstawowe cechy usług

  Do podstawowych cech usług można tutaj...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /4 779

  praca w formacie txt

Do góry