Mikroekonomia /407 prac/

 • Ocena brak

  Konwencyjna teoria przedsiębiorstwa

  Charakterystyka

  Konwencyjna teoria przedsiębiorstwa jest teorią objaśniającą zachowanie przedsiębiorstwa w gospodarce. W odróżnieniu od innych teorii, konwencyjna teoria przedsiębiorstwa uwzględnia bardzo szerokie spektrum czynników wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, również te...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.02.2012 Znaków /2 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Towar

  Charakterystyka

  W historii gospodarczej społeczeństw wyróżniamy dwie formy produkcji społecznej: gospodarkę naturalną i gospodarkę towarową. Formy te różnią się celami działania podmiotów gospodarczych oraz charakterem więzi między nimi.

  W gospodarce naturalnej producenci produkują w celu...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.02.2012 Znaków /2 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konkurencyjność

  Charakterystyka

  Konkurencyjność to potencjał, możliwości oraz umiejętność danego podmiotu rynkowego do sprostania konkurencji, czyli rywalizacji ze strony innych podmiotów działających w tej samej branży na rynku.

  Konkurencja jest procesem za pomocą którego uczestnicy rynku dążąc do realizacji...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.02.2012 Znaków /2 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsumpcja

  Charakterystyka

  W codziennym życiu każdy z nas konsumuje pewną ilość dóbr i usług. Konsumpcją jest zatem nie tylko potocznie rozumiane zjedzenie drugiego śniadania, czy wykwintnej kolacji w restauracji, ale też np. wizyta u fryzjera, obejrzenie zawodów sportowych i zakup nowego garnituru. Idąc tym torem...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.01.2012 Znaków /2 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokusa nadużycia

  Charakterystyka

  Pokusa nadużycia (ang. moral hazard) jest to termin pojawiający się w sektorze ubezpieczeniowym. Polega na wykorzystywaniu niedostępnej dla innych informacji w celu uzyskania korzyści kosztem drugiej strony, z którą została zawarta umowa. (D. Begg 2003, s.405). Pokusa nadużycia sprowadza...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.01.2012 Znaków /2 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt stały

  Charakterystyka

  Koszty stałe ( fixed cost- FC ) - koszty, które firma ponosi nawet w okresie , w którym produkcja jest równa zero.

  Pozostają niezmienne (constans) dla szerokiego zakresu działalności w pewnym okresie czasu,w długim okresie czasu mogą ulegać zmianom, np. ze względu na zmianę warunków...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.01.2012 Znaków /2 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwo

  Charakterystyka

  Przedsiębiorstwo czyli podmiot gospodarczy tj. podmiot dopuszczony przez przepisy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej (wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej) prowadzonej w celach zarobkowych na własny rachunek.

  Cechy

  Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy posiada:

  ...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.01.2012 Znaków /1 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skłonność do oszczędzania

  Charakterystyka

  Skłonność do oszczędzania to zdolność jednostki do odkładania konsumpcji w czasie. Wiąże się ona z procesem psychologicznym, jak również zależy od norm społecznych i postawy wobec konsumpcji.

  Zatem o skłonności decydują zdolności do odkładania w czasie gratyfikacji oraz...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.01.2012 Znaków /3 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konglomerat

  Charakterystyka

  Konglomerat - forma organizacji przedsiębiorstw polegająca na połączeniu dwóch lub więcej firm o odrębnych profilach działalności, z różnych branż i świadczących różnego rodzaju usługi powstałe w wyniku fuzji lub przejęcia, a mające na celu osiągnięcie wyższej rentowności...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.01.2012 Znaków /1 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Giełda towarowa

  Charakterystyka

  Giełda towarowa jest to najwyżej zorganizowany rynek formalny, na którym w określonym czasie i miejscu dochodzi do przeciwstawienia się podaży i popytu oraz do kupna i jednoczesnej sprzedaży towarów masowych. Towary masowe są wysoce ujednolicone pod względem jakości.Właśnie giełdy...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.01.2012 Znaków /4 040

  praca w formacie txt

Do góry