Makroekonomia /676 prac/

 • Ocena brak

  Kwoty importowe

  Definicja

  Kwoty importowe to bezpośredni sposób mający na celu ograniczenie importu, polegający na ustaleniu maksymalnego, dopuszczalnego poziomu ilości danego towaru, do wysokości którego może on być importowany do określonego kraju.

  Warunki wprowadzenia kwot importowych

  Kwoty importowe mogą być...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.01.2012 Znaków /1 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka gospodarcza

  Definicja

  Polityka gospodarcza, zwana również polityką ekonomiczną, to całokształt działań świadomych (chociaż może się zdarzyć, iż o skutkach niezamierzonych), państwa, których celem jest oddziaływanie na gospodarkę (jej funkcjonowanie, dynamikę oraz strukturę), na stosunki ekonomiczne...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.01.2012 Znaków /4 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szok podażowy

  Charakterystyka

  Szok podażowy to zmiany cen krajowych spowodowane przez inne czynniki, niż zmiana popytu krajowego, powodujące wahania koniunktury. W zależności od ich oddziaływania na długookresową krzywą zagregowanej podaży- determinującej zmiany koniunktury- wyróżnia się:

  korzystne szoki podażowe...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.01.2012 Znaków /2 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interwencjonizm

  Charakterystyka

  Interwencja Państwa to polityka państwa polegająca na "wtrącaniu się" państwa w gospodarkę i wywieranie na nią wpływu.

  Argumenty za stosowaniem interwencji państwa Konieczność zabezpieczenia systemu gospodarczego od strony instytucjonalno-prawnej. Chodzi tutaj przede wszystkim o...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.01.2012 Znaków /6 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt zagregowany

  Charakterystyka

  Popyt zagregowany (popyt globalny) jest to suma popytów na danym obszarze. Funkcja ta, podobnie jak funkcja popytu, pokazuje skłonność do zakupu (jednakże tu bez rozgraniczania na dobra) w zależności od wielkości dochodu grup konsumenckich np. gospodarstw, przedsiębiorstw itp. Obliczanie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.01.2012 Znaków /5 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Migracja

  Charakterystyka

  Migracja - przemieszczanie się ludności, którego celem jest zmiana miejsca pobytu. Przyczyn migracji może być wiele - pogorszenie się sytuacji ekonomicznej w kraju, bądź relatywne polepszenie się warunków życia za granicą, zmiany sytuacji politycznej w kraju itp. Mogą też wystąpić...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.12.2011 Znaków /2 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płaca realna

  Wprowadzenie

  Płace realne mówią pracodawcy o koszcie zatrudnienia swoich pracowników, a także pozwalają na porównanie tego kosztu z ich wydajnością krańcową. Z kolei gospodarstwa domowe dzięki nim wiedzą jak dużą ilość towarów będą mogły w stanie kupić, oferując posiadany przez siebie zasób...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /2 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjalizm

  Rozwój myśli socjalistycznej

  Rozwój myśli socjalistycznej był reakcją na zmiany społeczne wywołane przez rewolucję przemysłową i kapitalizm. Wyzysk robotników przez właścicieli czynników produkcji, bardzo ciężkie warunki pracy, zła sytuacja materialna pracowników- wszystko to było przyczyną...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /3 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja pełzająca

  Charakterystyka

  Ze względu na natężenie wyróżnia się cztery rodzaje inflacji:

  inflacja pełzająca; krocząca; galopująca; hiperinflacja.

  Inflacja pełzająca jest najbardziej łagodną z możliwych postaci. Jej inne nazwy to:

  inflacja chroniczna inflacja trwała inflacja powolna inflacja...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /2 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liberalizm gospodarczy

  Charakterystyka

  Liberalizm gospodarczy, leseferym (fr. laissez faire)- system poglądów ekonomicznych, zakładający, że gospodarka sama, bez ingerencji zewnętrznej, dąży do równowagi i rozwoju za sprawą tzw. "niewidzialnej ręki rynku", która sama najlepiej prowadzi alokację zasobów. W związku z tym...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /2 522

  praca w formacie txt

Do góry