Makroekonomia /676 prac/

 • Ocena brak

  Krzywa Phillipsa

  Charakterysytka

  Krzywa philipsa (Phillips Curve) jest to krzywa opisująca zależność między stopą inflacji a stopą bezrobocia.

  Została ona zbadana przez ekonomistę wykładającego w Anglii pochodzenia nowozelandzkiego mianowicie Albana W. Philipsa w 1958 roku. Publikacja miała miejsce w znanym artykule z...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.03.2011 Znaków /3 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wstrząs popytowy

  Wstrząs popytowy

  Wstrząs popytowy (szok popytowy) - razem ze wstrząsem podażowym jest zaliczany do szoków ekonomicznych, czyli niespodziewanych i gwałtownych zmian na rynku. Wstrząs popytowy jest zmianą wpływającą na zagregowany popyt, rozróżniamy wstrząsy dodatnie i ujemne. Przyczyną wstrząsów są...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.03.2011 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Makdonaldyzacja

  Charakterystyka

  Termin makdonaldyzacja pochodzi od nazwy stworzonej w 1955 roku przez Raya Kroca restauracji "szybkiej obsługi", która w kilkadziesiąt lat rozrosła się do organizacji posiadającej ponad 30 000 placówek, z których usług każdego dnia, w 119 krajach świata korzysta ponad 50 milionów ludzi...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.03.2011 Znaków /2 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie naturalne

  Charakterystyka

  Naturalna stopa bezrobocia - jest to wielkość bezrobocia w warunkach równowagi na rynku pracy. Jest to odsetek siły roboczej obejmujący tych, którzy nie chcą podjąć pracy przy płacy realnej zapewniającej równowagę i są dobrowolnie bezrobotni.

  W modelu wzrostu naturalna stopa...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.03.2011 Znaków /2 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Handel wewnątrzgałęziowy

  Charakterystyka

  Handel wewnątrzgałęziowy ma miejsce wówczas, gdy dany kraj jednocześnie eksportuje i importuje podobne typy wyrobów. Dzieje się tak dlatego, iż poszczególne gałęzie wytwarzają szeroką gamę jakościowo i gatunkowo odrębnych, ale i wysoce substytucyjnych produktów 2000...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011 Znaków /3 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja czysta

  Charakterystyka

  Czysta inflacja ma miejsce, gdy ceny dóbr, usług i czynników produkcji wzrastają w tym samym tempie.

  Zjawisko inflacji występuje w warunkach, w których ilość pieniędzy jakie znajdują się w obiegu rośnie w szybszym tempie, aniżeli wartość towarów oraz usług, które są oferowane na...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja budżetowa

  Charakterystyka

  Inflacja budżetowa, to jeden z rodzajów inflacji, gdy weźmiemy pod uwagę kryterium przyczyny powstania. Jest to inflacja której czynnikiem sprawczym jest występowanie deficytu budżetowego państwa, czyli nadmiernego poziomu wydatków w stosunku do generowanych dochodów.

  W czasach...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011 Znaków /2 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krakowski Park Technologiczny

  Charakterystyka

  ''

  Krakowski Park Technlogiczny to jedna z siedemnastu specjalnych stref ekonomicznych (SSE) w Polsce. Jest ona położona na terenie województwa małopolskiego oraz podkarpackiego. Krakowska SSE składa się z 19 podstref znajdujących się na obszarze 17 gmin. Podstrefy te to: Kraków...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /4 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomiczne cele współczesnego państwa

  Charakterystyka

  Cele przedstawione są tutaj przez pryzmat funkcji współczesnego państwa.

  Funkcja instytucjonalna i prawna

  Celem państwa w zakresie tej funkcji jest stworzenie prawnego i instytucjonalnego podłoża dla działalności gospodarczej oraz zapewnienie jej skutecznego działania. Narzędziami...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /5 714

  praca w formacie txt

Do góry