Makroekonomia /676 prac/

 • Ocena brak

  Apartheid

  Apartheid

  Apartheid był systemem politycznym, który określał relacje pomiędzy białymi a innymi rasami w Republice Południowej Afryki. Oficjalna polityka legitymizowała stratyfikację społeczną, w której ludzie czarni zajmowali pozycje najniższe, kolorowi pozycje pośrednie, a biali znajdowali się na...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.04.2011 Znaków /2 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa Tornquista

  Charakterystyka

  Krzywa Tornquista - jest wykresem funkcji opisującej zależność wydatków, popytu na dane dobro (Y) od dochodu konsumenta (X).

  Ze względu ma rodzaj dobra, wyróżniamy trzy krzywe Tornquista opisujące poszczególne funkcje Tornquista :

  Funkcja Tornquista I rodzaju- popyt na dobra...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.03.2011 Znaków /1 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt realnych zasobów pieniądza

  Charakterystyka

  Efekt realnych zasobów pieniądza polega na zwiększeniu popytu konsumpcyjnego,

  który jest wynikiem wzrostu realnej wartości pieniężnych konsumentów.

  Stanowi on uogólnienie efektu Pigou.

  Efekt Pigou

  Efekt Pigou dotyczy skutku jaki wywiera spadek cen na wzrost realnego majątku oraz...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.03.2011 Znaków /1 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt globalny

  Charakterystyka

  Popyt globalny jest kluczową kategorią w makroekonomii. Popyt globalny inaczej łączny odnosi się do sumy (kwoty), jaką podmioty gospodarki planują wydać na dobra i usługi przy różnej wielkości dochodu (in. przy danych cenach) w danym okresie. W literaturze, zwłaszcza anglojęzycznej...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.03.2011 Znaków /4 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa Laffera

  Charakterystyka

  Krzywa Laffera obrazuje związek między podatkowa|stopa podatkową a wielkością wpływów z podatków. Umiarkowany wzrost stóp opodatkowania zwiększa sumę wpływów podatkowych ale do pewnego poziomu. Jest to tak zwany nasycenia, odpowiadający stawce maksymalizującej przychody...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /5 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumenty polityki pieniężnej

  Charakterystyka

  Instrumenty polityki pieniężnej to narzędzia za pomocą których bank centralny realizuje cele polityki pieniężnej w ramach przyjętej strategii.

  Rodzaje instrumentów polityki pieniężnej Instrumenty sterowania bezpośredniego (kontroli administracyjnej)

  Regulują w sposób bezpośredni...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.03.2011 Znaków /4 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amartya Sen

  Amartya Sen

  Zdobywca nagrody Nobla w 1998 roku, teoretyk ekonomii dobrobytu zorientowany na badanie przyczyn ubóstwa i klęsk głodu.

  Życiorys

  Amartya Sen urodził się 3 listopada 1933 roku w bengalskim Santiniketan . Pochodził z zamożnej rodziny i nigdy nie zaznał niedostatku. Jego ojciec był...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.03.2011 Znaków /4 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka fiskalna

  Charakterystyka

  Polityka fiskalna zajmuje się kształtowaniem narodowy|dochodów i wydatków państwa. Zakres jej działania jest różny, co w poszczególnych krajach zależy między innymi od historycznie kształtujących się rozwiązań instytucjonalnych. Najważniejszymi celami polityki fiskalnej są:

  ...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.03.2011 Znaków /3 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demografia

  Charakterystyka

  Demografia (gr. demos - lud, grapho - piszę) to nauka zajmująca się badaniem prawidłowości zjawisk ludnościowych w konkretnych warunkach społecznych i gospodarczych danego terytorium.

  Geneza

  Nad zagadnieniami ludnościowymi zastanawiano się już w starożytności. Przykładem są prace...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.03.2011 Znaków /3 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arthur Cecil Pigou

  Życiorys

  Arthur Cecil PIGOU urodził się w Ryde na wyspie Wight (Wielka Brytania) w 1877r., zmarł w 1959r. w Cambridge. Studiował historię i ekonomię w Cambridge. Był uczniem Alfreda Marshalla i w 1908r. objął po nim katedrę ekonomii politycznej na Uniwersytecie w Cambridge, gdzie wykładał do 1943r.

  W...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.03.2011 Znaków /3 282

  praca w formacie txt

Do góry