Makroekonomia /676 prac/

 • Ocena brak

  Deficyt budżetowy

  Charakterystyka

  Deficyt budżetowy - różnica pomiędzy dochodami a wydatkami firmy, samorządu, państwa w danym roku budżetowym stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt. Gdy mamy do czynienia z sytuacją że wydatki przewyższają dochody możemy mówić o deficycie. Osiatyński, Warszawa 2006...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.04.2011 Znaków /3 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reguła Taylora

  Charakterystyka

  Reguła Taylora jest zalecenie dla banku centralnego,na jakim poziomie ustalić krótkoterminową stopę procentową,aby sprzyjać osiągnięciu przez gospodarkę stanu równowagi,w sytuacji gdy poziom inflacji odchyla się od celu inflacyjnego średniookresowego,a tempo wzrostu gospodarczego...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.04.2011 Znaków /3 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System płynnego kursu walutowego

  Charakterystyka

  System, w którym kurs walutowy może osiągnąć poziom równowagi bez konieczności interwencji banku centralnego na rynku walutowym. Jeżeli kurs walutowy może się swobodnie zmieniać, to na rynku walutowym nie występuje interwencja państwa. Poziom rezerw walutowych jest stały. Kurs walutowy...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.04.2011 Znaków /2 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwo państwowe

  Charakterystyka

  Przedsiębiorstwo państwowe działa w ramach określonej gospodarki narodowej.

  Przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielnym, samofinansującym się przedsiębiorcą, posiadającym osobowość prawną, do której stosuję się przepisy z Dz.U.02.112.981. Przedsiębiorstwo państwowe jest to...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.04.2011 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja tłumiona

  Charakterystyka

  Inflacja tłumiona powstaje w sytuacji, gdy ceny są kontrolowane administracyjnie (nie ma swobody kształtowania się cen na rynku). Pojawia się nadwyżkowy strumień popytu, który nie może być zrealizowany przy danym poziomie cen, co prowadzi w konsekwencji do odkładania się...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.04.2011 Znaków /1 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele polityki pieniężnej

  Charakterystyka

  Cele polityki pieniężnej to oczekiwany stan do którego dąży bank centralny, stosując instrumenty polityki pieniężnej zgodnie z przyjętą strategią.

  Rodzaje celów banku centralnego Cel finalny (strategiczny) polityki pieniężnej

  Jest najważniejszym celem polityki pieniężnej banku...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.04.2011 Znaków /2 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arthur Okun

  Arthur Okun

  Arthur Okun (1929-1980) amerykański ekonomista, przedstawiciel nurtu postkeynesizmu.

  Życiorys

  A_Okun.jpg

  Urodził w Jersey City w stanie New Jersey. Niewiele wiadomo o jego dzieciństwie i dorastaniu. Studiował i doktoryzował się na Colombia Univeristy. Od 1952 roku wykładał na Yale...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.04.2011 Znaków /2 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cel inflacyjny

  Charakterystyka

  Cel inflacyjny - Poziom, wokół którego bank centralny zobowiązuje się stabilizować inflację.

  Cel inflacyjny banku centralnego- Banki centralne przyjmowały w ostatnich dziesięcioleciach wiele różnych podejść do polityki pieniężnej. Gama stosowanych rozwiązań sięga od podejść...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.04.2011 Znaków /5 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Austriacka teoria pieniądza

  Charakterystyka

  Austriacka teoria pieniądza została zaprezentowana przez Ludwiga von Misesa w pracy The Theory of Money and Credit opublikowanej po raz pierwszy w 1912.

  Mises stosuje w niej koncepcje użyteczności marginalnej, które są odpowiedzialne za kształtowanie się cen na rynku, do analizy zagadnień...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.04.2011 Znaków /5 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monopol naturalny

  Charakterystyka

  Monopol naturalny jest to sytuacja istniejąca na rynku dóbr i usług gdzie istnieje tylko jeden przedsiębiorca wytwarzający dane dobro lub usługę, a występowanie więcej niż jednego producenta byłoby utrudnione oraz ekonomicznie nieuzasadnione.

  Barierami wejścia na taki rynek są np.:

  ...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.04.2011 Znaków /3 040

  praca w formacie txt

Do góry