Makroekonomia /676 prac/

 • Ocena brak

  Hyman Minsky

  Charakterystyka

  Hyman Minsky - Amerykański ekonomista nurtu post keynesowskiego, zwolennik interwencjonizmu państwowego, przeciwnik deregulacji rynków finansowych.

  Wskazał przyczyny załamań i niestabilności rynków finansowych:

  zewnętrzne finansowanie przedsiębiorstw i gospodarstw domowych (kredyty...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.04.2011 Znaków /1 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydatki inwestycyjne

  Charakterystyka

  Wydatki inwestycyjne to prywatne inwestycje brutto, czyli przede wszystkim wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw. Odgrywają one dwie role:

  stanowią znaczącą lecz mało stabilną część wydatków prywatnych, w wyniku czego zmiany w wydatkach wpływają na poziom globalnego popytu, a co za tym...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.04.2011 Znaków /5 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa podaży pracy

  Definicja

  Krzywa podaży pracy przedstawia rozmiary pracy oferowanej na rynku robocza|siły roboczej przy różnych poziomach realna|płacy realnej. Jest ona najczęściej krzywą rosnącą, bowiem występuje dodatnia zależność pomiędzy poziomem płac realnych a liczbą osób skłonnych podjąć pracę w...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.04.2011 Znaków /1 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa Philipsa

  Charakterystyka

  Zależność między inflacją a bezrobociem została zbadana przez A. W. Philipsa w 1958 roku. Pokazał on statystyczną zależność między inflacją płac a poziomem bezrobocia w Wielkiej Brytanii w latach 1861-1957.

  Odkładając stopę inflacji płac na osi pionowej, a stopę bezrobocia na...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.04.2011 Znaków /2 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eklektyczna teoria produkcji międzynarodowej

  Charakterystyka

  Twórcą eklektycznej teorii jest J. Dunning. Uważał on, że aby skłonić przedsiębiorstwo do zagranicznych inwestycji bezpośrednich muszą być spełnione trzy warunki:

  Ownership ( przewaga własnościowa) Location ( przewaga lokalizacyjna) Internalisation ( przewaga...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.04.2011 Znaków /2 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ucieczka od pieniądza

  Charakterystyka

  Ucieczka od pieniądza odznacza się gwałtownym obniżeniem rzeczywistego popytu na pieniądz, występującym wówczas gdy wysoka inflacja i wysoka realna stopa procentowa powodują zwiększenie kosztu utrzymania pieniądza. (Społeczno-ekonomiczny skutek inflacji.)

  Zakładając, że stopa...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.04.2011 Znaków /1 999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Twierdzenie Modiglianiego-Millera

  Charakterystyka modelu MM

  W warunkach wolnej konkurencji (brak podatków, monopoli, ingerencji państwa) struktura kapitału, czyli proporcja między długiem a kapitałem akcyjnym, nie wpływa na wartość firmy - nie wpływa na jej zdolność do generowania zysków.

  Tylko decyzje inwestycyjne wpływają na...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.04.2011 Znaków /2 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo konsumpcyjne

  Charakterystyka

  Społeczeństwo konsumpcyjne termin określający cechy charakteryzujące globalne trendy społeczne, w których:

  potrzeby oceniane jako podstawowe są zaspokajane w odniesieniu do znacznej części ludzkości (potrzeba wyżywienia się, potrzeba posiadania miejsca zamieszkania, potrzeba posiadania...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.04.2011 Znaków /1 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilans płatniczy

  Charakterystyka

  Bilans płatniczy jest to usystematyzowane zestawienie wartości wszystkich transakcji ekonomicznych dokonanych w danym okresie między krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi. Zależności od czasu, jaki obejmują, mogą być roczne, półroczne lub kwartalne bilanse płatnicze. Mogą...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.04.2011 Znaków /6 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowy podział pracy

  Charakterystyka

  Miedzynarodowy podział pracy(MPP)- jest szczególną, rozwiniętą formą społecznego podziału pracy. Stanowi historycznie ukształtowane formy powiązań gospodarczych między poszczególnymi krajami, określa ich miejsce w produkcji światowej, czyli decyduje o międzynarodowej specjalizacji...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.04.2011 Znaków /2 614

  praca w formacie txt

Do góry