Makroekonomia /676 prac/

 • Ocena brak

  Inflacja endogeniczna

  Charakterystyka

  Inflacja typu endogenicznego występuje w gospodarce, w której wykształcił się podział społeczeństwa na grupy społeczne, czy klasy. Grupy te są zorganizowane w silne związki zawodowe, organizacje konsumpcyjne czy organizacje pracowników. Zmiana wynagrodzenia jednej z tych grup budzi...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.05.2011 Znaków /1 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa IS

  Charakterystyka

  Krzywa IS - jest krzywą równowagi na rynku towarowym tzn. zawiera takie kombinacje dochodu i procentowa|stopy procentowej, przy których rynek dóbr i usług jest zrównoważony.

  Każda kombinacja musi spełniać warunek równowagi zagregowanego popytu z produkcją. Równowaga na rynku dóbr i...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.05.2011 Znaków /2 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Libertarianizm

  Charakterystyka

  Libertarianizm (ang. Libertarianism) zwany także Libertaryzmem - ultraliberalna ideologia społeczno-polityczna, której podstawową wartością jest wolność jednostki oraz nieograniczona swoboda dysponowania własną osobą i własnością, pod warunkiem jednak, że nie ogranicza to swobód...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.05.2011 Znaków /3 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skarb Państwa

  Charakterystyka

  Skarb Państwa jest to instytucja reprezentująca państwo jako właściciela majątku państwowego w stosunkach cywilno prawnych. Pojęcie Skarbu Państwa jest zróżnicowane w poszczególnych krajach pod względem pozycji prawnej, organizacyjnej i kompetencyjnej. Skarb Państwa może funkcjonować...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.05.2011 Znaków /3 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik

  Charakterystyka

  Wskaźnik ( indicator) to wybrana obserwacja, którą traktujemy jako odzwierciedlenie zmiennej, którą chcemy badać.

  Wskaźnikami mogą być zjawiska, stany rzeczy, zdarzenia, zachowania, fakty, procesy, które jest łatwo zaobserwować i których samo istnienie, pojawienie się lub...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.05.2011 Znaków /2 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parytet siły nabywczej

  Charakterystyka

  Za pomocą parytetu siły nabywczej (PPP - purchasing power parity) przelicza się waluty w taki sposób, aby ustalić ich rzeczywistą siłę nabywczą. parytet siły nabywczej różni się od walutowy|kursu walutowego - może być od niego wyższy lub niższy.

  Głównymi przyczynami...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.05.2011 Znaków /2 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płatności transferowe

  Charakterystyka

  Płatności transferowe są to wydatki państwa, w zamian za które nie wymaga ono dostarczenia żadnych zasobów, dóbr ani świadczenia usług. Trafiają one do gospodarstw domowych, które mogą dzięki nim wydać więcej na konsumpcję lub oszczędności. Płatności transferowe częściowo...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.05.2011 Znaków /2 988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stagflacja

  Charakterystyka

  Stagflacja - zjawisko z zakresu makroekonomii oznaczające współwystępowanie wysokiej inflacji i dużego bezrobocia. Często jest ona spowodowana przez ujemny podażowy D., s. 253.

  Po raz pierwszy zjawisko to zaobserwowano w latach 70-tych, kiedy to kraje eksportujące ropę naftową...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.05.2011 Znaków /2 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Automatyczny stabilizator koniunktury

  Charakterystyka

  Automatyczne stabilizatory koniunktury są to narzędzia reagujące na zmiany koniunkturalne, nie wymagające podejmowania jakichkolwiek decyzji, dotyczących ich wykorzystania. Samoczynnie pobudzają lub hamują wysoką aktywność gospodarczą bez ingerencji państwa. Służą realizacji pasywnej...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /2 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzrost ukierunkowany

  Charakterystyka

  Ukierunkowany wzrost gospodarczy oznacza przesunięcie krajowej granicy możliwości produkcyjnych na zewnątrz, w kierunku od początku układu współrzędnych. Wzrost może wynikać ze zwiększenia się krajowych zasobów lub z poprawy efektywności wykorzystania tych zasobów w procesie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /4 878

  praca w formacie txt

Do góry