Makroekonomia /676 prac/

 • Ocena brak

  Teoria obfitości zasobów

  Charakterystyka

  Jest jedną z teorii handlu międzynarodowego tłumaczącą przyczyny wymiany handlowej między krajami. Twórcami owej teorii są: E. Heckscher, B.Ohlin i P.A. Samuelson, którzy taktują ją jako szczególny przypadek teorii międzyregionalnej.

  Koncentrują oni uwagę na proporcjach obfitości...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.05.2011 Znaków /4 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Luka deflacyjna

  Charakterystyka

  Luka deflacyjna - to sytuacja, w której suma wydatków (chodzi tutaj o wydatki na dobra i usługi wytwarzane w kraju) jest niższa od dochodu narodowego (dopływy niższe od odpływów) przy dochodzie narodowym zapewniającym pełne zatrudnienie.

  Jeżeli dochód narodowy w punkcie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.05.2011 Znaków /1 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys

  Kryzys

  Kryzys stanowi jedną z czterech, powiązanych między sobą, faz cyklu koniunkturalnego. Kryzys poprzedzony jest fazami ożywienia oraz rozkwitu gospodarczego, zaś fazą następującą po kryzysie jest depresja. Co ważne nie można utożsamiać kryzysu z dolnym punktem zwrotnym cyklu koniunkturalnego...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.05.2011 Znaków /2 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protekcjonizm

  Charakterystyka

  Protekcjonizm to polityka ochrony państwa polegająca na wykorzystaniu przez państwo środków oraz narzędzi zagranicznej polityki handlowej, ekonomicznej, w której zawiera się także polityka makroekonomiczna. Te środki wykorzystywane są do osiągnięcia celów tej polityki. Do takich...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.05.2011 Znaków /2 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewaluacja

  Charakterystyka

  Rewaluacja to ustawowe podniesienie walutowy|kursu waluty w stałego kursu walutowego|systemie stałego kursu walutowego. Taka zmiana kursu, choć jest rzadkością w systemie kursu stałego, może być spowodowana sytuacją, kiedy centralny nie jest w stanie obronić kursu swojej waluty przed...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka refinansowa

  Charakterystyka

  Polityka refinansowa jest to narzędzie pieniężna|polityki pieniężnej, polegające na udzielaniu kredytów przez centralny (emisyjny) innym bankom, które w ten sposób mogą upłynnić swoje aktywa.

  Do podstawowych form refinansowania banków zalicza się:

  politykę redyskontową...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.05.2011 Znaków /2 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akcelerator

  Charakterystyka

  Akcelerator - zasada przyspieszania w okresie wahań koniunkturalnych,spowodowanych niestabilnoscią inwestycji.

  Wielkość inwestycji zależy od tempa wzrosty dochodu narodowego i w rezultacie podlega znacznym wahaniom.

  Geneza

  W czasie recesji inwestycje w nowe fabryki i urzadzenia znikają .Nie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.05.2011 Znaków /3 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl Kondratiewa

  Charakterystyka

  Określenie Cykl Kondratiewa stosuje się mówiąc w ekonomii o długich cyklach rozwoju gospodarczego lub inaczej cyklach koniunkturalnych. Termin ten został stworzony przez Josepha Schumpetera od nazwiska jego odkrywcy Nikołaja Kondratiewa. Świat przyrody opiera się na zasadzie cykliczności...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.05.2011 Znaków /2 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka Oparta na Wiedzy

  Charakterystyka

  Gospodarka Oparta na Wiedzy- ang. Knowledge - based economy, koncepcja ta wyrosła w latach 90 XX w., jest to Gospodarka, w której wiedza jest tworzona, przyswajana, przekazywana i wykorzystywana bardziej efektywnie przez przedsiębiorstwa, organizacje, osoby fizyczne i społeczności, sprzyjając...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /2 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja importowana

  Charakterystyka

  Inflacja importowana to rodzaj inflacji mający źródło poza granicami kraju. Przyczyną jest spadek wartości pieniądza spowodowany wzrostem kosztów produkcji i spadkiem podaży. Polega na przenoszeniu się wzrostu cen z jednego kraju do następnych.

  Mechanizm działania

  Inflacja...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.05.2011 Znaków /1 754

  praca w formacie txt

Do góry