Makroekonomia /676 prac/

 • Ocena brak

  Umowa społeczna

  Charakterystyka

  Umowa społeczna należy - obok "społeczeństwa obywatelskiego" czy zasady "pomocniczości", do pojęć filozofii politycznej i społecznej. Umowa społeczna dotyczy genezy państwa i społeczeństwa, jest dokumentem negocjowanym przez partnerów społecznych i rząd, zakłada, iż państwo...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.02.2012 Znaków /2 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczne budownictwo czynszowe

  Charakterystyka

  Społeczne mieszkania czynszowe mają swój początek Polsce w 1996r. Funkcjonują w formie Towarzystw Budownictwa Społecznego. Towarzystwa to samodzielne posiadające osobowość prawną podmioty gospodarcze które mogą działać w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.02.2012 Znaków /1 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipoteza płacy realnej

  Charakterystyka

  Hipoteza płacy realnej wysnuta została przez skrajnych keynsistów, głosi, że brak elastyczności płacy realnej prowadzi do nadwyżki podaży na rynku pracy. Ta grupa przymusowo bezrobotnych w każdej chwili może zostać zatrudniona w przypadku wzrostu popytu.

  Natomiast doskonała...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.02.2012 Znaków /1 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja wewnętrzna

  Charakterystyka

  Inflacja wewnętrzna czyli wzrost ogólnego poziomu cen, którego przyczyny tkwią w gospodarce danego kraju - w instytucjonalnych i strukturalnych zjawiskach, charakterystycznych dla tej gospodarki.

  Jest jednym z rodzajów inflacji jeśli weźmiemy pod uwagę kryterium przyczyny powstawania...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.02.2012 Znaków /850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Operacje otwartego rynku

  Operacje otwartego rynku

  Operacje otwartego rynku to zespół transakcji kupna i sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych, odbywających się pomiędzy bankiem centralnym a bankami komercyjnymi. Zarówno transakcje kupna jak i sprzedaży są inicjowane przez bank centralny a przedmiotem tych operacji...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.02.2012 Znaków /3 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka narodowa

  Charakterystyka

  GOSPODARKA NARODOWA stanowi strukturę, w której to sumuje się działalność gospodarczą przedsiębiorstw krajowych. O

  bejmuje łącznie wszystkie gospodarstwa indywidualne i zespołowe w sferze produkcji, usług, podziału, obrotu oraz konsumpcji na terenie państwa.. Gospodarka narodowa jest...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.02.2012 Znaków /1 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipoteza Fishera

  Charakterystyka

  Hipoteza Fischera sformułowana przez Irwinga Fischera, jest prostym twierdzeniem, które mówi o tym ze wzrostowi inflacji o 1% towarzyszy wzrost stopy procentowej także o 1%.

  Realna stopa procentowa równa się nominalnej stopie procentowej pomniejszonej o stopę inflacji.

  Hipoteza ta...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.02.2012 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces regionalizacji

  Charakterystyka

  Regionalizacja - jest to długofalowy proces integrowania krajów i gospodarek określonego regionu (kontynentalnego ) dzięki intensyfikowaniu oraz pogłębianiu powiązań ekonomicznych (a także społecznych, kulturalnych i politycznych)co prowadzi do tworzenia się silnie współzależnego...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.02.2012 Znaków /1 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys gospodarczy

  Charakterystyka

  Za najważniejsze i najgroźniejsze dla gospodarki zakłócenia (kryzysy_ uważa się tzw. szoki ekonomiczne i inflację. Ich wyeliminowanie pozwala wszystkim podmiotom na funkcjonowanie w ustabilizowanym środowisku gospodarczym, ułatwiającym decyzji o długofalowym zasięgu.

  Skutki...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.02.2012 Znaków /1 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt konsumpcyjny

  Popyt konsumpcyjny

  Popyt konsumpcyjny - Jest relacją między ceną dobra a jego ilością, którą konsumenci są skłonni i są w stanie nabyć w danym czasie przy założeniu, że inne czynniki wpływające na popyt pozostają bez zmian (ceteris paribus). Dotyczy dóbr ostatecznych. Owe pojęcie należy nie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.02.2012 Znaków /1 923

  praca w formacie txt

Do góry