Makroekonomia /676 prac/

 • Ocena brak

  Inflacja egzogeniczna

  Charakterystyka

  Inflacja egzogeniczna to inflacja, która jest wywołana przyczynami zewnętrznymi takimi jak:

  wzrost poziomu cen towarów importowanych, wojny,

  lub czynnikami wewnętrznymi:

  spadek wydajności pracy w gospodarce, nieurodzaj w rolnictwie itp.

  :Czynniki te powodują w znacznym stopniu...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.06.2011 Znaków /1 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka rynkowa

  Charakterystyka

  Gospodarka rynkowa charakteryzuje się dwiema zasadniczymi cechami: dominacja prywatnej własności czynników oraz

  rynkową alokacją zasobów gospodarczych.

  Głównym typem prywatnej własności rzeczowych czynników produkcji w krajach wysoko rozwinietych jest

  współcześnie własność...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.06.2011 Znaków /1 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Luka inflacyjna

  Definicja

  Luka inflacyjna to nadwyżka zaagregowanego popytu nad zagregowaną podażą.

  Geneza

  Koncepcja luki inflacyjnej została sformułowana przez Maynard Keynes|J. M. Keynesa w czasie II wojny światowej i jest podstawą teorii o popytowa|inflacji popytowej. Keynes wykazał, że wzrost popytu na skutek...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.06.2011 Znaków /1 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pułapka płynności

  Charakterystyka

  Pułapka płynności - jest to sytuacja, kiedy stopa procentowa na rynku kształtuje się na tak niskim poziomie, że nieopłacalne jest lokowanie oszczędności w obligacje, co prowadzi do nieskończenie dużego popytu na pieniądz.

  Pułapka płynności została po raz pierwszy opisana przez...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.06.2011 Znaków /1 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja strukturalna

  Definicja

  Inflacja strukturalna jest to inflacja, która wynika ze zmian w strukturze popytu oraz podaży. Pod wpływem zmian zachodzących w strukturze popytu oraz podaży jedne gałęzie będą bowiem doznawać wzrostu popytu na swoje wyroby, podczas gdy w przypadku innych popyt ten będzie spadał. Jeżeli...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.06.2011 Znaków /3 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centrum transferu technologii

  Charakterystyka

  Centra Transferu Technologii (CTT) to zróżnicowana organizacyjnie grupa nie nastawionych na zysk jednostek doradczych, szkoleniowych i informacyjnych, realizujących programy wsparcia transferu i komercjalizacji technologii i wszystkich towarzyszących temu procesowi zadań. Działalność CTT na...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.06.2011 Znaków /2 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indeks siły nabywczej

  Charakterystyka

  Syntetycznym miernikiem względnego potencjału rynkowego pomiędzy regionami geograficznymi jest wskaźnik pojemności rynku (z ang. Buying Power Index) (D. Tull, D. Hawkins 1987, s.88-90).

  Indeks siły nabywczej (ISN), inaczej Wskaźnik siły nabywczej jest miernikiem obliczanym na podstawie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.05.2011 Znaków /2 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Subwencje eksportowe

  Charakterystyka

  Subwencje eksportowe - nazywane również inaczej subsydiami to bezzwrotna pomoc finansowa pochodząca zwykle ze środków publicznych i przeznaczona dla przedsiębiorstw, które eksportują swoje produkty.

  Pomoc ta ma na celu wyrównanie różnicy między ceną krajową towaru eksportowanego a...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.05.2011 Znaków /1 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje współczesnego państwa

  Charakterystyka

  "Można przyjąć, że jest to całokształt działalności państwa w określonej sferze życia społeczeństwa" 2000 s. 67.

  "Za funkcję państwa uznaje ona główne kierunki jego działalności realizujące zadania, jakie państwo sobie stawia, a zakres tej działalności określany jest...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.05.2011 Znaków /3 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwestycje brutto

  Charakterystyka

  Inwestycje brutto obejmują produkcję nowych dóbr kapitałowych oraz ulepszenie istniejących dóbr kapitałowych np. budowa dróg, mostów, budynków i budowli, zakup maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi, środków transportu, zakup licencji na wytwarzanie produktów. Inwestycje...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.05.2011 Znaków /2 850

  praca w formacie txt

Do góry