Makroekonomia /676 prac/

 • Ocena brak

  Kryzys bankowy

  Definicja

  Kryzys bankowy - jest jednym z rodzajów kryzysu finansowego. Jest to sytuacja kiedy system bankowy danego kraju nie jest w stanie wypełniać swej funkcji kredytowej, a wszystkie lub część banków jest niewypłacalna i wstrzymują regulowanie zobowiązań. W zaistaniałej sytuacji rząd zazwyczaj...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /2 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indeks

  Charakterystyka

  Indeks to rodzaj złożonego miernika, który syntetyzuje i porządkuje wyniki pewnej liczby szczegółowych obserwacji. Jest on syntetycznym wskaźnikiem pewnej własności, która nie podlega bezpośrednim pomiarom lub bezpośrednim obserwacjom w praktyce oraz charakteryzuje zmiany w czasie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /3 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ludwig von Mises

  Ludwig von Mises

  Autor ponad kilkudziesięciu książek i kilkuset artykułów, uważany za lidera austriackiej szkoły ekonomiczej. Uważał, że system socjalistyczny nie przetrwa ekonomicznie, ponieważ nie może dokonać potrzebnych kalkulacji ekonomicznych.

  Życiorys

  Ludwig von Mises urodził się we...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.07.2011 Znaków /1 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System kursów walutowych

  Charakterystyka

  System kursu walutowego jest to zbiór zasad ustalanych przez dane państwo, które decydują o sposobie ustalania kursu walutowego. Inaczej jest to sposób interwencji państwa na rynku walutowym. We współczesnym świecie wyróżniamy trzy podstawowe systemy walutowe. Systemy walutowe z kursem...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.07.2011 Znaków /2 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dewaluacja

  Charakterystyka

  Dewaluacja to "obniżenie oficjalnej ceny waluty danego kraju, wyrażonej w walutach innych krajów lub w złocie. O przeprowadzonej np. w 1971 r. obniżce oficjalnej ceny dolara wyrażonej w złocie mówimy, że dolar został zdewaluowany. Przeciwieństwem dewaluacji - podwyższenie oficjalnej ceny...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.07.2011 Znaków /2 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System stałego kursu walutowego

  Charakterystyka

  Istnieje wiele odmian stałego kursu walutowego, w praktyce można wyodrębnić cztery jego formy:

  Sztywny kurs walutowy, utrzymywany bez względu na zmianę warunków gospodarczych, pomimo występowania np. inflacji i bezrobocia. System stałych kursów walutowych odrzucający ideę sztywnych...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.07.2011 Znaków /2 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transportochłonność

  Charakterystyka

  Jest istotnym miernik jakim możemy ocenić ważność transportu. Przez transportochłonność rozumie się stosunek nakładów ponoszonych na działalność transportową do efektów osiąganych przez inne działy gospodarki czy działalność społeczną obsługiwaną przez ten transport, czyli...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.07.2011 Znaków /3 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dochody budżetowe

  Charakterystyka

  Dochody budżetu państwa to środki pieniężne pobierane od podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych przez państwo lub odrębny organ samorządu terytorialnego w celu realizacji wydatków na cele państwowe (dostarczanie dóbr publicznych, wykonywanie zadań wynikających z celów...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.06.2011 Znaków /3 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa Engla

  Charakterystyka

  Krzywa Engla wyraża zależność wydatków od poziomu dochodów konsumenta. Za pomocą krzywych analizuje się w ekonomii zachowania i wybory konsumentów. Omawiana krzywa to wykres popytu na jedno dobro jako funkcji dochodu, przy założeniu stałości wszystkich cen i innych zmiennych.

  Nazwa...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.06.2011 Znaków /2 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja ukryta

  Definicja

  Inflacja ukryta jest wyrażona w trwałej nadwyżce popytu nad ograniczoną podażą dóbr i usług przy administracyjnie regulowanym poziomie cen rynkowych.

  Geneza

  Inflacja ukryta pojawiała się w określonych okresach historycznych w krajach, w których stosowano administracyjne regulacje poziomu cen...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.06.2011 Znaków /1 248

  praca w formacie txt

Do góry