Makroekonomia /676 prac/

 • Ocena brak

  Kontrakt forward

  Charakterystyka

  Kontrakty forward, tak jak future, dotyczą kupna lub sprzedaży aktywów po określonej cenie w przyszłości. Różnica między tymi dwoma typami kontraktów jest to, iż kontrakty forward nie są przedmiotem obrotu giełdowego. Jest to jedynie porozumienie miedzy dwiema instytucjami finansowymi...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.07.2011 Znaków /1 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Denominacja

  Definicja

  Denominacja jest to zmiana systemu walutowego w określonym kraju polegająca na wycofaniu znajdujących się dotychczas w obiegu znaków pieniężnych, na nowo wyemitowane znaki pieniężne. Jest to reforma pieniężna, która zazwyczaj dokonuje obniżenia nominału dotychczasowej waluty, która...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.07.2011 Znaków /4 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadczenia społeczne

  Wprowadzenie

  Świadczenia społeczne są jedną z części wydatków państwa. Świadczenia społeczne, a więc emerytury pracowników państwowych, zasiłki dla bezrobotnych i inne zasiłki należą do głównych rodzajów płatności transferowych. Mogą przyjmować postać rzeczową i materialną.

  Rodzaje...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.07.2011 Znaków /2 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka kursu walutowego

  Polityka kursu walutowego

  Polityka kursu walutowego to jedno z narzędzi polityki ekonomicznej państwa, przy pomocy którego można skutecznie oddziaływać na obroty z zagranicą. Celem tej polityki jest ustalenie optymalnego poziomu kursu walutowego (zrównanie popytu i podaży waluty) z punktu widzenia...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.07.2011 Znaków /4 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postęp techniczny

  Charakterystyka

  Postęp techniczny- wzrost pracy|wydajności pracy, oszczędność surowców, materiałów i energii, umożliwia osiągnięcie wyższych zysków tym, którzy pierwsi zastosują zmiany w technice produkcji (S. Marciniak "Ekonomia dla inżynierów" str. 133).

  Postęp techniczny powoduje przesunięcie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.07.2011 Znaków /2 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcyjność kapitału

  Definicja

  Produkcyjność kapitału to stosunek całkowitej wielkości wytworzonego produktu do całkowitego nakładu kapitału, poniesionego w celu wytworzenia tegoż produktu. Często używa się również określenia przeciętny produkt kapitału. W nieco odmiennym rozumieniu produkcyjność kapitału jest to...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.07.2011 Znaków /2 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transformacja ustrojowa

  Charakterystyka

  Słowo transformacja wywodzi się z języka łacińskiego "transformation", które oznacza przekształcenie. Przeobrażenia to może dotyczyć zarówno spraw społecznych, ekonomicznych czy politycznej jak również technologicznych, informacyjnych. Transformacja ustrojowa dotyczy zmian...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.07.2011 Znaków /2 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik rozwoju społecznego

  Charakterystyka

  Wskaźnik Rozwoju Społecznego - HDI - (ang. Human Development Index tłumaczone również jako Wskaźnik Rozwoju Ludzkiego) - to syntetyczna miara opisująca zmiany w zakresie społeczno-ekonomicznego rozwoju poszczególnych krajów. Określana jest także jako Wskaźnik Rozwoju...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.07.2011 Znaków /1 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa podatkowa

  Opis

  Stopa podatkowa to procentowe wyrażenie sumy pieniężnej jaką zobowiązani jesteśmy zapłacić z racji istnienia nieodpłatnych, bezzwrotnych i przymusowych obciążeń nakładanych przez tzw. związki publicznoprawne. Inaczej rzecz ujmując, możemy mówić o stawce podatkowej, co zasadniczo sprowadza...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.07.2011 Znaków /4 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pegging

  Charakterystyka

  Pegging – metoda ustalania poziomu waluty danego kraju, która pozostaje na pewnym,stałym przez pewien czas, poziomie wobec waluty innego kraju.Określa tzw. dopuszczalny korytarz wahań waluty wokół kursu centralnego (parytet). Pegging charakteryzuje się jako posiadanie ustalonego kursu...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.07.2011 Znaków /1 168

  praca w formacie txt

Do góry