Makroekonomia /676 prac/

 • Ocena brak

  Kapitalizm

  Cechy systemu

  Na przełomie XVIII i XIX wieku, w wyniku przemian społecznych w zachodniej Europie i Stanach Zjednoczonych ukształtował się system kapitalistyczny. Cechami tego systemu były:

  środki produkcji( ziemia, bogactwa naturalne, zakłady produkcji, banki...) są własnością prywatną, chronioną...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.08.2011 Znaków /3 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl Juglara

  Charakterystyka

  Clement Juglar - francuski ekonomista i statystyk, urodzony 15 października 1819 roku w Paryżu, zmarł 28 lutego 1905 w Paryżu. Jeden z pierwszych naukowców, który zapoczątkował badania nad cyklicznością rozwoju gospodarki , poprzez stworzenie ekonomicznego modelu cyklu...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.08.2011 Znaków /2 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efektywność rynku giełdowego

  Efektywność rynku giełdowego

  Efektywność rynku giełdowego - jest to warunek zapewniający aby giełd finansowych były dobrze realizowane. Pojęcie efektywności jest jednym z najważniejszych zagadnień i atrybutów dotyczących każdego segmentu rynku kapitałowego.

  Efektywność rynku giełdowego...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /5 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka zamknięta

  Charakterystyka

  Gospodarka zamknięta to gospodarka, która nie utrzymuje stosunków gospodarczych z zagranicą.

  W gospodarce zamkniętej produkt krajowy brutto, jest to wartość wyprodukowanych w ciągu roku

  oraz kupionych przez konsumentów i inwestorów dóbr finalnych, powiększona o wydatki państwa.

  Nie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pieniądz bezgotówkowy

  Charakterystyka

  Pieniądz bezgotówkowy - inaczej nazywany ( żyrowy, lub wkładowy, IOU). Pieniądz bezgotówkowy (IOU) ) jest środkiem wymiany, którego podstawą jest wierzytelność przedsiębiorstwa prywatnego lub osoby fizycznej. Skrót ( IOU) pochodzi od angielskiego zwrotu (I owe you) - czyli jestem ci...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.07.2011 Znaków /2 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAFTA

  Charakterystyka

  NAFTA - North American Free Trade Agreement (Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu)

  Porozumienie dotyczące utworzenia NAFTA zostało zawarte między trzema krajami: Stanami Zjednoczonymi, Kanadą oraz Meksykiem i weszło w życie 1 stycznia 1994 roku.

  Geneza powstania NAFTA

  W 1988 roku...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.07.2011 Znaków /1 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motywy utrzymywania gotówki

  Charakterystyka

  Zasób pieniądza to ilość pieniędzy w obiegu oraz suma wkładów bankowych posiadanych w danym momencie. Pieniądze trzymamy po to, aby móc je wydać w przyszłości. Jako, że pieniądz jest zasadniczym środkiem wymiany musi spełniać funkcję środka przechowywania wartości (tezauryzacji)...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.07.2011 Znaków /4 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja potencjalna

  Charakterystyka

  Produkcja potencjalna jest to wielkość produkcji, którą wytworzyłaby gospodarka, gdyby wszystkie produkcji|czynniki produkcji zostały w pełni wykorzystane 2000, s.4.

  Rozmiary produkcji potencjalnej zależą od wielkości zasobów czynników produkcji występujących w gospodarce oraz od...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.07.2011 Znaków /1 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stratoinflacja

  Definicja

  Stratoinflacja jest pewną odmianą inflacji galopującej (powyżej 20% rocznie), przejawiającą się w dużych wahaniach indeksu cen z okresu na okres. Towarzyszy dużym wahaniom koniunktury.

  Jest zależna od innych kategorii makroekonomicznych.

  Autor: Magdalena Chałka

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  New Deal

  Charakterystyka

  Projekt reform odbudowy gospodarki USA po Wielkim Kryzysie, wprowadzane za prezydentury Franklina Delano Roosevelta.

  Na program zbudowane byłe z dwóch części - New Deal I (1933 - 1935/36) i New Deal II - (l935/36 - 1939). Pojedyncze reformy tworzyły jeden wielki projekt, które skierowane...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /900

  praca w formacie txt

Do góry