Makroekonomia /676 prac/

 • Ocena brak

  Jacob Mincer

  Jacob Mincer

  Uważany za ojca współczesnego podejścia do ekonomiki pracy. Prowadził m.in. badania nad wpływem inwestowania w kapitał ludzki a wzrostem wynagrodzenia. Swoje przełomowe odkrycia podsumował w pracy Schooling, Experience and Earnings (1974). Był również jednym z pierwszych ekonomistów...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.08.2011 Znaków /1 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Makroekonomia

  Charakterystyka

  Druga, obok mikroekonomii główna gałąź ekonomii. Makroekonomia zajmuje się strukturą, osiągnięciami i zachowaniem gospodarki jako całości. Aby obraz jej działania był przejrzysty upraszcza się analizę poszczególnych elementów.

  Głównym przedmiotem zainteresowań makroekonomii...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.08.2011 Znaków /1 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja popytowa

  Charakterystyka

  Inflacja popytowa - określana jest także jako inflacja nabywców, występuje wtedy gdy globalny popyt jest większy od możliwości jego zaspokojenia. Społeczeństwo wówczas konkuruje o ograniczony zasób dostępnych dóbr i usług. Wzrost globalnego popytu jest spowodowany zwiększeniem się...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.08.2011 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt zewnętrzny

  Charakterystyka

  Efekt zewnętrzny - występuje, gdy produkcja lub konsumpcja dobra bezpośrednio oddziałuje na przedsiębiorstwo lub konsumentów, którzy nie kupują i nie sprzedają tego dobra oraz kiedy ten wpływ nie znajduje pełnego odzwierciedlenia w cenach rynkowych.

  Są to takie zjawiska jak np...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.08.2011 Znaków /7 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  John Richard Hicks

  Charakterystyka

  Hicks John Richard (ur. 8 kwietnia 1904 w Leamington Spa w Anglii zm. 20 maja 1989 w Blockley), wybitny ekonomista angielski.

  Po studiach w Uniwersytecie Oksfordzkim (1922-1926) wykładał w London School of Economics od 1926 do 1935 r., a potem w Manchester University w okresie 1935-1946, aby...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.08.2011 Znaków /6 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka proeksportowa

  Charakterystyka

  Polityka proeksportowa jest to zbiór reguł, środków i metod popierania eksportu. Jest związana z ingerencją państwa w sferę wymiany międzynarodowej, polegającą na wspieraniu eksportu poprzez oddziaływanie na jego rozmiary,kierunki oraz strukturę. Pojęcie to wywodzi się z definicji...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.08.2011 Znaków /4 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cło importowe

  Charakterystyka

  Cło importowe - Cło jest to opłata nakładana przez państwo na towar w momencie przekraczania przez niego granicy celnej. Historycznie jest to najstarszy instrument polityki handlowej. W przeszłości cła stanowiły ważne źródło dochodu państwa, a także ochraniały własną produkcję...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.08.2011 Znaków /1 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc społeczna

  Charakterystyka

  Zgodnie z art. 2. 1. Ustawy o pomocy społecznej, pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom

  przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.08.2011 Znaków /1 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monetarna teoria inflacji

  Charakterystyka

  Monetarna teoria inflacji została sformułowana przez monetarystów w oparciu o ilościową teorię pieniądza. Podstawą teorii jest stwierdzenie, że poziom cen zmienia się wprost proporcjonalnie do ilości pieniądza w obiegu, co oznacza że przyczyną inflacji jest pieniądz. W swej teorii...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.08.2011 Znaków /2 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia polityki pienieżnej

  Strategia polityki pieniężnej jest to sposób postępowania banku centralnego prowadzący do osiągnięcia strategicznych celów polityki pieniężnej, za pośrednictwem instrumentów polityki pieniężnej.

  Rodzaje Strategie tradycyjne (triada celów)

  Bank centralny aby osiągnąć cel strategiczny prowadzi...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.08.2011 Znaków /5 912

  praca w formacie txt

Do góry