Makroekonomia /676 prac/

 • Ocena brak

  Wzrost gospodarczy

  Charakterystyka

  Wzrost gospodarczy to powiększanie się z okresu na okres podstawowych wielkości gospodarczych,

  jak produkcja, dochód, konsumpcja, akumulacja.

  Pojęcie wzrostu gospodarczego obejmuje z jednej strony zależności ilościowe w procesie powiększania

  się efektów, nakładów i sprawności...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pieniądz transakcyjny

  Charakterystyka

  Według Keynesa przedsiębiorstwa przechowują pieniądze w związku z odstępem czasu, jaki pojawia się pomiędzy poniesieniem przez nie kosztów a uzyskaniem wpływów ze sprzedaży. Pieniądze, które służą do regulacji płatności za zobowiązania, które powstają na bieżąco stanowią...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /1 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkt Narodowy Brutto

  Charakterystyka

  Mierzenie produktu narodowego brutto, lub też całkowitej produkcji dóbr i usług pozwala ekonomistom ocenić wzrost gospodarczy kraju w kolejnych latach oraz umożliwia śledzenia skutków oddziaływania polityki rządu na produkcję i dochody. Umożliwia on również ekonomistom sprawdzenie ich...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.09.2011 Znaków /2 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemysł turystyczny

  Charakterystyka

  Przemysłem turystycznym nazywamy kompleks powiązanych ze sobą przedsiębiorstw oraz innych organizacji zaangażowanych w produkcję dóbr i usług, która nie miałaby racji bytu, gdyby nie popyt zgłaszany przez uczestników ruchu turystycznego, lub też turyści nie mogliby bez niej zaspokoić...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.09.2011 Znaków /6 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt wypychania

  Efekt wypychania

  Efekt wypychania(ang. crowding out) – zjawisko ekonomiczne polegające na ograniczeniu wielkości popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego sektora prywatnego pod wpływem wzrostu wydatków państwa, który powoduje zwiększenie popytu globalnego i w konsekwencji – wzrost stopy...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.09.2011 Znaków /2 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaż globalna

  Charakterystyka

  Podaż globalna (eng.: global supply) jest podstawową kategorią ekonomiczną w makroekonomii. Jest to wielkość globalnej produkcji w gospodarce wytworzonej przy danych cenach, kosztach i potencjale wytwórczym dla zaspokaojenia globalnego popytu. Składa się z towarów i usług produkcji...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.09.2011 Znaków /2 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specjalna Strefa Ekonomiczna

  Charakterystyka

  Specjalne Strefy Ekonomiczne to według ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z 20 października 1994r. wyodrębniona, niezamieszkała część kraju, na której można prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. Specjalne strefy umożliwiają: tworzenie nowych miejsc...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.09.2011 Znaków /6 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt ukryty

  Charakterystyka

  Koszt ukryty (implicit cost) to wartość, wydatek jaką właściciel (firma) przeznacza z własnych zasobów np. pieniądze, ziemia, na cele prowadzenia biznesu. Taki koszt musi znaleźć szacunkowe odzwierciedlenie w kosztach całkowitych związanych z prowadzeniem firmy. Kosztem ukrytym są...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.09.2011 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Slumpflacja

  Slumpflacja to stan gospodarki, w którym załamaniu się procesów gospodarczych, wyrażającemu się spadkiem produkcji i dochodu narodowego w ujęciu bezwzględnym (kryzys), towarzyszy szybki wzrost bezrobocia i wysoki (rosnący) poziom inflacji.

  Slumpflacja bywa uznawana za jeden z rodzajów inflacji. Jest ona...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.09.2011 Znaków /1 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja jawna

  Charakterystyka

  Inflacja jawna to rodzaj inflacji, która często utożsamiana jest z inflacją cenową w jej klasycznym wydaniu. Występuje w krajach o gospodarce rynkowej, w Polsce również. Wyraża się wzrostem cen, który nie jest hamowany przez państwo. Inflacja jawna wynika z mechanizmu rynkowego, który...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.09.2011 Znaków /451

  praca w formacie txt

Do góry