Makroekonomia /676 prac/

 • Ocena brak

  Dyskryminacja

  Definicja

  Dyskryminacja to długotrwałe działanie stosowane względem grup społecznych, osób, organizacji itp, polegające na odmiennym (gorszym) traktowaniu mimo znajdowania się w podobnej (takiej samej) sytuacji. Może być efektem wykorzystywania dominującej pozycji jednej ze stron, lub niechęcią...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.02.2012 Znaków /2 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mnożnik kreacji pieniądza

  Definicja

  Mnożnik kreacji pieniądza jest wartością makroekonomii pokazująca zmianę podaży pieniądza wraz ze zmianą bazy monetarnej.

  Charakterystyka

  Mnożnik kreacji pieniądza jest wartością zmienną zależną od współczynnika rezerw banków komercyjnych oraz preferencji ludności odnośnie form...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.02.2012 Znaków /2 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie giełdy w gospodarce

  Miejsce i znaczenie giełd papierów wartościowych we współczesnych systemach finansowych.

  "System finansowy to mechanizm współtworzenia i przepływu siły nabywczej między nie finansowymi podmiotami gospodarczymi, w skład którego wchodzą: instrumenty finansowe, rynki finansowe, instytucje finansowe...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.02.2012 Znaków /3 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Harmonizacja podatków

  Charakterystyka procesu harmonizacji podatków pośrednich

  Harmonizacja podatków pośrednich to proces mający na celu koordynację polityki podatkowej, dotyczącej podatków pośrednich, państw członkowskich, oraz zbliżanie do siebie wysokości stawek tych podatków. Do podatków pośrednich zaliczamy...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.02.2012 Znaków /3 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka mieszana

  Charakterystyka

  Pomiędzy dwoma skrajnymi przypadkami, jakimi są gospodarka wolnorynkowa i gospodarka nakazowa istnieje gospodarka mieszana skupiająca w sobie cechy dwóch powyższych.

  Gospodarka mieszana określana jako mixed economy to współcześnie synonim rozwiniętej gospodarki rynkowej. Trudno...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.02.2012 Znaków /2 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewaga absolutna

  Charakterystyka

  Autorem teorii przewagi absolutnej- jest Smith. Jednak obecnie jest stosowana w odniesieniu do różnych rodzajów zasobów, których dysponowanie daje absolutne korzyści wobec konkurentów. Przewaga absolutna występuje wtedy, gdy dany kraj posiada zdolność wytworzenia większej niż konkurenci...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.02.2012 Znaków /2 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja użyteczności

  Funkcja użyteczności

  Funkcja użyteczności jest sposobem przyporządkowywania liczb każdemu koszykowi konsumpcji, w taki sposób iż bardziej preferowane koszyki otrzymują wyższe numery. Oznacza to, że koszyk A jest preferowany bardziej niż koszyk B wtedy i tylko wtedy gdy koszyk A ma większą...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.02.2012 Znaków /5 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczność punktowa popytu

  Charakterystyka

  Elastyczność punktowa popytu jest jedną z metod pomiaru elastyczności popytu, dotyczy zmian ciągłych i obliczana jest geometrycznie z krzywej popytu, odnosi się do poszczególnych punktów krzywej. Wskazuje odsetek zmian w popycie wynikający ze zmiany o 1% jednego z czynników, przy...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.02.2012 Znaków /2 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alban William Phillips

  Phillipsa1.jpg|thumb|250px|right|Krzywa Phillipsa

  Biografia

  Alban William Phillips (spotykana pisownia: Philips) żył w latach 1914-1975, był ekonomistą brytyjskim pochodzącym z Nowej Zelandii. Należał do nurtu ekonomistów keynesowskich. Najbardziej znany jest z powodu skonstruowania krzywej Philipsa...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.02.2012 Znaków /2 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System bankowy

  Charkaterystyka

  System bankowy -  całość  instytucji bankowych wraz z  normami opisującymi ich wzajemne powiązania  oraz relacje z otoczeniem. By mógł za istnieć system bankowego  konieczny jest  taki rozwój banków i  rynków finansowych, który możliwe jest funkcjonowanie klarownych zasad...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.02.2012 Znaków /2 079

  praca w formacie txt

Do góry