Makroekonomia /676 prac/

 • Ocena brak

  Inflacja otwarta

  Charakterystyka

  Inflacja otwarta przejawia się w nieskrępowanym żadnymi ograniczeniami wzroście cen do poziomu równoważącego na bieżąco strumienie popytu i podaży. Często nazywana jest inflacją cenową.

  W gospodarce rynkowego kapitalizmu inflacja otwarta przejawiała się we wzroście poziomu cen...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.11.2011 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Megainflacja

  Definicja

  Megainflacja to pojęcie stosowane na określenie stanu pomiędzy inflacją galopującą, a hiperinflacją.

  Geneza

  O inflacji galopującej możemy mówić wtedy kiedy ceny wzrastają według co najmniej dwucyfrowych stóp. W takich warunkach państwo nie jest już w stanie nad inflacją w jakikolwiek...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.11.2011 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt Tanziego

  Charakterystyka

  Efekt Tanziego, którego pełna nazwa brzmi efekt Olivery-Tanziego, odnosi się do sytuacji kiedy następuje znacząca utrata (spadek) realnych przychodów jakie rząd (państwo) otrzymuje w okresie występowania hiperinflacji.

  Zjawisko to występuje wtedy, kiedy rząd nie jest w stanie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.11.2011 Znaków /2 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła neoklasyczna

  Charakterystyka

  Szkoła neoklasyczna, znana też jako szkoła ortodoksyjna, jest jedną ze szkół w historii myśli ekonomicznej, której początki sięgają lat siedemdziesiątych XIX wieku, a jej koncepcje są rozwijane po teraźniejszość.

  Przedstawiciele i ich dzieła

  Jej najważniejszymi...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.11.2011 Znaków /3 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa inflacji

  Pojęcie stopy inflacji

  Stopa inflacji jest to procentowa zmiana ogólnego poziomu cen w kolejnych okresach, najczęściej liczona rok do roku . Poziom cen wyznaczany jest przez średnią ważoną cen towarów i usług w gospodarce. Uśrednienie jest uproszczeniem rzeczywistości, ponieważ ceny nie wszystkich...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.11.2011 Znaków /3 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rezerwy obowiązkowe

  Charakterystyka

  Rezerwy obowiązkowe - określona procentowo część środków pieniężnych banku komercyjnego, która ma być utrzymana (dotyczy średniej wysokości miesięcznego salda) na jego rachunku w banku centralnym. Z jednej strony system rezerw obowiązkowych zapewnia wypłacalność banków...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.11.2011 Znaków /2 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pieniądz papierowy

  Charakterystyka

  Posługiwanie się złotymi monetami i kruszcem wraz z rozwojem handlu na skalę światową, stało się niewygodne i kosztowne, zwłaszcza w kwestii przechowywania i transportu. Dlatego też w drodze ewolucji postaci pieniądza pojawił się pieniądz papierowy.

  Geneza

  Pieniądz papierowy jest...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.11.2011 Znaków /2 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek pracy

  Charakterystyka

  Rynek Pracy- Obejmuje całokształt zagadnień związanych z kształtowaniem podazy pracy i popytu na pracę, na Rynku Pracy mają miejsce transakcje kupna pracy, czyli angażowania pracowników oraz transakcje sprzedaży pracy.Popyt reprezentowany jest przez pracodawców oferujących miejsca pracy...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.11.2011 Znaków /3 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja galopująca

  Charakterystyka

  Zjawiska inflacji mogą się charakteryzować różnym nasileniem. Ze względu na duże zróżnicowanie wskaźników inflacji wyodrębnia się następujące jej rodzaje, przyjmując za kryterium jej różne nasilenie:

  inflację umiarkowaną, inflację galopującą, hiperinflację.

  Granice...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.11.2011 Znaków /3 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dewiza

  Charakterystyka

  Należność zagraniczna, która może być traktowana jako środek płatniczy w obrocie międzynarodowym.

  Dewizy mogą istnieć pod postacią weksli, przekazów bankowych, czeków , międzynarodowych przekazów pieniężnych, akcji, obligacji, świadectw udziałowych, etc. oraz w formie dokumentów...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.11.2011 Znaków /1 319

  praca w formacie txt

Do góry