Makroekonomia /676 prac/

 • Ocena brak

  Polityka społeczna

  Charakterystyka

  Polityka społeczna - celowa działalność państwa, podmiotów samorządowych, zawodowy|związków zawodowych i innych organizacji, zmierzająca do poprawy ogólnych warunków pracy i bytu szerokich warstw ludności, a także stosunków społeczno - kulturowych, które prowadzą do optymalnego...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.12.2011 Znaków /4 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja bazowa

  Inflacja bazowa

  Inflacja bazowa to inflacja CPI, po uprzednim skorygowaniu koszyka konsumpcyjnego o odpowiednie jego składowe o przypuszczalnie dużej chwiejności cen, będącej efektem wystąpienia różnorakich czynników przejściowych. Można wyliczać bardzo dużo miar inflacji bazowej, z której każda...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.12.2011 Znaków /2 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo Okuna

  Charakterystyka

  Prawo Okuna - opisuje zależność zmian produkcji i zatrudnienia w cyklu koniunkturalnym. Zgodnie z tym prawem poziom produkcji w fazie ekspansji rośnie szybciej, a w fazie recesji spada szybciej niż poziom zatrudnienia.

  Geneza

  Najbardziej dotkliwym następstwem każdej recesji jest wzrost...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.12.2011 Znaków /2 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Recesja

  Charakterystyka

  Recesja, termin stosowany do określenia pierwszej fazy cyklu gospodarczego, w której zmniejszenie stopnia aktywności gospodarczej przejawia się tylko w obniżeniu tempa wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) w porównaniu z poprzednim okresem, nie następuje natomiast bezwzględny spadek...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.12.2011 Znaków /1 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka protekcyjna państwa

  Definicja

  Polityka protekcyjna państwa to stosowanie narzędzi polityki handlowej ograniczających wolnych handel międzynarodowy, w celu osiągnięcia konkretnych efektów ekonomicznych, społecznych lub politycznych 2003, s.214.

  Narzędzia polityki protekcyjnej

  Do narzędzi protekcyjnej polityki handlowej...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.12.2011 Znaków /2 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne

  Charakterystyka

  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (ZIB) - jest to lokata kapitału w przedsiębiorstwie zagranicznym celem uzyskania trwałego wpływu na kierowanie jego działalnością i osiąganie z tego tytułu zysków R. Patora R. Piasecki, Studia i monografie Nr 3 Łódź 2001s.85.

  W ujęciu...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.12.2011 Znaków /2 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady podatkowe Adama Smitha

  Charakterystyka

  Jest to zbiór podstawowych reguł, jakimi powinny charakteryzować się obciążenia fiskalne. Zasady te miały celu likwidowanie uciążliwości fiskalnej oraz zapewnienie w jak największym stopniu sprawiedliwości i akceptacji społecznej dla podatków. Reguły te zostały ustalone przez...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.11.2011 Znaków /3 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dług publiczny

  Charakterystyka

  Długiem publicznym (inaczej zwany narodowym) nazywamy całkowite zadłużenie państwa. Wzrasta, gdy "w sektorze publicznym występuje deficyt, w związku z czym trzeba zaciągnąć nowe pożyczki, aby pokryć nadwyżkę wydatków nad dochodami." (Begg D., 1998, s.84)

  Można spotkać się inną...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.11.2011 Znaków /2 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkt krajowy netto

  Charakterystyka

  Produkt Krajowy Netto (PKN, ang. Net Domestic Product, NDP) jest to Produkt Krajowy Brutto (PKB) pomniejszony o amrotyzację środków trwałych.

  PKN = PKB - amortyzacja

  Przy obliczaniu PKB nie bierze się pod uwagę, faktu zużywania się wyposażenia kapitałowego wykorzystywanego w procesie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.11.2011 Znaków /2 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa popytu inwestycyjnego

  Charakterystyka

  Krzywa Popytu Inwestycyjnego obrazuje zależność miedzy planowanymi przez przedsiębiorstwa inwestycjami, a poziomem stopy procentowej. Przedsiębiorstwo musi zawsze odpowiedzieć sobie na pytanie, czy inwestycja przyniesie dostatecznie wysokie zyski, aby można było spłacić, wraz z odsetkami...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.11.2011 Znaków /1 716

  praca w formacie txt

Do góry