Makroekonomia /676 prac/

 • Ocena brak

  Teoria kosztów absolutnych

  Teoria kosztów absolutnych

  Teoria kosztów absolutnych sformułowana przez A. Smitha, traktowana jest zazwyczaj jako pierwsza stosunkowo dobrze rozwinięta teoria handlu międzynarodowego.

  Zgodnie z teorią kosztów absolutnych za podstawę dla rozwoju specjalizacji międzynarodowej i źródło osiąganych...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.03.2012 Znaków /3 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo opiekuńcze

  Charakterystyka

  Państwo opiekuńcze - inaczej nazywane jest jako państwo dobrobytu, państwo bezpieczeństwa socjalnego. Jest to państwo gdzie na pierwszym miejscu stoi silny interwencjonizm oraz protekcjonizm własnej gospodarki, a rząd kładzie nacisk na rozwiązywanie problemów społecznych. Ma zapewnić...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /2 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pieniądz

  Charakterystyka

  Pieniądz - z języka łacińskiego ("pecunia" wywodzi się od słowa " pecus") co oznacza bydło.( E. Kubiak, H. Nakonieczna - Kisiel 1999, s.161). Jest to powszechnie akceptowany towar, za pomocą którego dokonuje się płatności za dostarczone dobra lub wywiązujemy się z zobowiązań.

  ( D...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /2 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monetaryzm

  Charakterystyka

  Monetaryzm to jeden z głównych nutów współczesnej ekonomii, której teorię zawdzięczamy Miltonowi Friedmanowi i jego uczniom. Monetaryści sformułowali poglądy w zakresie polityki makroekonomicznej jako opozycyjne do nadmiernego przywiązania Keynesistów do polityki fiskalnej.

  Rola...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /3 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomia instytucjonalna

  Charakterystyka

  Powstała w USA myśl ekonomiczna, która za punkt odniesienia wyjaśnianiu procesów gospodarczych przyjmuje instytucję, jako wzór wykształcony przez społeczeństwo. Instytucja wg czołowego myśliciela T. Veblena, to "utarte zwyczajowo sposoby regulowania procesów życiowych społeczeństwa w...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atak spekulacyjny

  Definicja

  Atak spekulacyjny - zjawisko charakterystyczne dla kryzysu walutowego. Jest to pojęcie używane na określenie transakcji przeprowadzanych przez fundusze arbitrażowe i dealing roomy dużych banków, koncentrujących się na uzyskaniu jak największego zysku. Osiągnięty zysk jest równy różnicy kursu...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.03.2012 Znaków /1 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekologia

  Definicja

  Ekologia - to nauka zajmująca się badaniem zależności pomiędzy organizmami a środowiskiem oraz wzajemnych przystosowań i współzależności pomiędzy samymi organizmami. Termin ekologia wprowadził jako pierwszy, niemiecki biolog i ewolucjonista, Ernst Haeckel w 1869 roku [1]. Obecnie terminy...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.03.2012 Znaków /3 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek importowy

  Charakterystyka

  Należność zagraniczna, która może być traktowana jako środek płatniczy w obrocie międzynarodowym.

  Dewizy mogą istnieć pod postacią weksli, przekazów bankowych, czeków , międzynarodowych przekazów pieniężnych, akcji, obligacji, świadectw udziałowych, etc. oraz w formie dokumentów...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.02.2012 Znaków /1 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Długi okres

  Charakterystyka

  Długi okres to czas wystarczająco długi do tego, aby zmieniać nakłady wszystkich czynników. Wystarczająco długi, aby przedsiębiorstwo zbudowało drugą fabrykę czy zainstalowało nowe maszyny (Begg D., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2003, s.192). Długi okres to czas niezbędny do pełnego...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.02.2012 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura zatrudnienia

  Charakterystyka

  Struktura zatrudnienia określa w ujęciu ;

  makroekonomicznym- podział ludności według zatrudnienia w poszczególnych sektorach gospodarki i zależy od stopnia rozwoju gospodarczego kraju mikroekonomicznym- podział zatrudnienia w danym zakładzie pracy np. pod względem posiadanego...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.02.2012 Znaków /2 952

  praca w formacie txt

Do góry