Makroekonomia /676 prac/

 • Ocena brak

  Punkty zwrotne w cyklu koniunkturalnym wg. Kaleckiego

  Punkty zwrotne – przejścia z jednej fazy cyklu do drugiej:

  PKT A (BOOM) – faza, w której produkcja, zatrudnienie, płace, inwestycje, stopa zysku osiągają poziom najwyższy, niezbędny do powiększenia i odnowienia kapitału trwałego. Słabszą dynamikę wzrostu wykazują ceny dóbr konsumpcyjnych oraz...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /1 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faza ożywienia i rozkwitu w cyklu koniunkturalnym wg. Kaleckiego

  Faza ożywienia – najsilniejsi przedsiębiorcy, którzy przetrwali kryzys, dokonują stopniowo renowacji swojego kapitału (wycofują stare urządzenia i zgłaszają popyt na nowe, co powoduje obniżenie kosztów i wzrost wydajności). Popyt restytucyjny ożywia produkcję dóbr inwestycyjnych, rośnie powoli...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki kształtujące cykliczność i trend wzrostu według M. Kaleckiego

  Cykliczność wywołana jest przez wzajemne oddziaływanie na siebie inwestycji, przyrostu zysku i wpływu zmian zasobów kapitału na stopę zysku. Sprzeczność, jaka zachodzi pomiędzy popytowymi i podażowymi efektami wydatków inwestycyjnych prowadzi w nieuchronny sposób do wahań cyklicznych. To, co się dzieje...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /1 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faza recesyjno - depresyjna cyklu koniunkturalnego wg. inwestycyjnej teorii Kaleckiego

  Rozpoczyna się poprzez narastający pesymizm u kresu szczytowego stanu koniunktury. Pierwsze oznaki tej fazy to :

  spadek kursów papierów wartościowych (panika na giełdzie),

  kurczenie zamówień na urządzenia wytwórcze i wycofywanie się z zawartych kontraktów budowlanych,

  zahamowanie wzrostu cen...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /1 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje postępu technologicznego – postęp jakości i nowości, jakość typu i wykonania

  Rodzaje postępu :

  1. jakości – podnoszona jest solidność wykonania :

      a) typu,

      b) wytworzenia,

  2. nowości – polega na kreowaniu pomysłu, innowacji,

  3. postęp czysty – bazuje na idei, pomyśle,

  4. postęp substytucyjny – polega na zastępowalności mniej efektywnych czynników bardziej...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy i tendencje postępu technicznego

  Typy postępu technicznego :

  kapitałochłonny – wzrost kapitałochłonności powoduje wzrost tempa wydajności pracy,

  kapitałooszczędny – wzrost kapitałochłonności powoduje spadek tempa wydajności pracy,

  neutralny – zmiany poziomu kapitałochłonności nie wpływają na tempo wydajności...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Integracja gospodarki pod wpływem wymiany z zagranicą

  Trzy fazy integracji :

  specjalizacja – każdy pracownik odpowiedzialny jest za wykonanie kilku czynności (nie jak w gospodarce centralnie zarządzanej – wszyscy robią wszystko), a rezultaty są przedmiotem wymiany,

  modyfikacja ustroju gospodarczego - jeśli we władzach jednego lub więcej państw...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja bilansowa i optymalizacyjna handlu zagranicznego

  Funkcja bilansowa – polega na ustaleniu takiej struktury asortymentowej, geograficznej i politycznej obrotów, aby maksymalizować korzyści przez eksport nadwyżek i import niedoborów. Taka wymiana powoduje wyrównanie bilansu w obrocie międzynarodowym, a nie przyczynia się do osiągnięcia korzyści ze...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /1 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i założenia teorii kosztów komparatywnych

  Podstawą handlu międzynarodowego jest wymiana i specjalizacja. Występujące między krajami różnice wyposażania surowców i innych czynników produkcji są źródłem różnic kosztów wytwarzania i cen towarów. Poprzez wymianę międzynarodową, kraj eksportuje towary, które relatywnie tanio wytwarza, a importuje...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /1 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizm powstawania asymetrii w warunkach nierównowagi podażowej

  Zakładamy podział gałęzi produkcyjnych na następujące działy:

  1) F - dobra finalne;

  2) F-1 - przedsiębiorstwa produkujące środki produkcji;

  3) S+2 - np. koksownia;

  4) S+1 - np. huty;

  5) S - dział surowcowy - przemysł wydobywczy;

  W systemie rynkowym przedsiębiorstwa maksymalizują zysk między...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /990

  praca w formacie txt

Do góry