Makroekonomia /676 prac/

 • Ocena brak

  Austriacka teoria cyklu koniunkturalnego

  Charakterystyka

  Teoria cyklu koniunkturalnego według szkoły austriackiej to teoria wyjaśniająca zjawisko powstawania i przebiegu cykli koniunkturalnych, opracowana przez ekonomistów szkoły austriackiej. Po raz pierwszy pisał o niej Ludwig von Mises w 1912 roku. W kolejnych latach została rozwinięta przez...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.12.2011 Znaków /5 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipoteza dochodu permanentnego

  Charakterystyka

  Hipoteza dochodu permanentnego hipoteza wysunięta przez noblistę Miltona Friedmana w 1957 jakoby wydatki konsumpcyjne nie zależały od dochodu bieżącego, a raczej od dochodu permanentnego rozumianego jako przeciętny dochód, który spodziewa się osiągać jednostka w trakcie całego życia...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /1 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kreowanie pieniądza

  Definicja

  Kreowanie pieniądza to proces wprowadzania do obiegu przez banki dodatkowych ilości pieniądza. Proces ten prowadzi do powstania nowych zasobów pieniężnych. Wyróżnia się pierwotną i wtórną kreację pieniądza.

  Istota procesu kreacji pieniądza

  Współczesne systemy bankowe opierają się na...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /3 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indeks cen konsumpcyjnych

  Charakterystyka

  Indeks cen konsumpcyjnych (ang. Consumer price index, CPI) stanowi relację cen reprezentatywnego zestawu dóbr konsumpcyjnych w kolejnych latach badania do ceny tego koszyka dóbr w roku bazowym, czyli przyjętym za podstawę wyliczeń.

  Wskaźnik ten często nazywany jest indeksem kosztów...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.12.2011 Znaków /3 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl koniunkturalny

  Charakterystyka

  Cykl koniunkturalny- to sytuacja występującą w gospodarce w dłuższym okresie, polegająca na wahaniach omawianych mierników ekonomicznych w oparciu o rosnącą krzywą trendu wzrostu gospodarczego. Miernikami tymi mogą być wielkości takie jak PKB, inwestycyjne czy ludności, ale też...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.12.2011 Znaków /2 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria startu Rostowa

  Charakterystyka

  Teoria startu Rostowa jest jedną z teorii rozwoju gospodarczego, stworzona przez amerykańskiego ekonomistę Walta Whitmana Rostowa opublikowana w 1971 roku w książce The Stages of Economic Growth: A non - Communist Manifesto. Według Rostowa każdy kraj przechodzi przez pięć następujących...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.12.2011 Znaków /3 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asymetria informacji

  Charakterystyka

  Pojęcie asymetrii informacji oznacza sytuację w której, jedna ze stron biorących udział w procesie wymiany posiada więcej informacji niż druga. Wystąpienie tej sytuacji prowadzi do zaburzeń w działaniu rynku poprzez nieefektywną alokację zasobów, gdyż mechanizm rynkowy nie zapewnia ich...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.12.2011 Znaków /2 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ceny stałe

  Definicja

  Ceny stałe to ceny z określonego okresu (tzw. okresu bazowego), najczęściej roku bazowego, przyjętego w analizach w celu porównania zmian cen w czasie. Posłużenie się cenami stałymi umożliwia wykluczenie z przeprowadzonego porównania wpływu inflacji. Analizy z uwzględnieniem cen stałych są...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.12.2011 Znaków /1 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa LM

  Charakterystyka

  Krzywa LM - jest krzywą równowagi na pieniężny|rynku pieniężnym tzn. zawiera wszystkie kombinacje procentowa|stopy procentowej i dochodu, zapewniające zgodność popytu na pieniądz z jego podażą, czyli przy których rynek pieniężny znajduje się w równowadze.

  Interpretacja...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.12.2011 Znaków /2 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Park technologiczny

  Charakterystyka

  Międzynarodowe Stowarzyszenie Parków Naukowych (IASP) przyjęło w listopadzie 2002 r. następującą definicję, zaakceptowaną przez Światowy Szczyt Stowarzyszeń Inkubatorów Przedsiębiorczości i Parków Technologicznych - park technologiczny (naukowy, badawczy itp.) jest organizacją...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.12.2011 Znaków /2 890

  praca w formacie txt

Do góry