Makroekonomia /676 prac/

 • Ocena brak

  Inflacja kosztowa

  Definicja

  Inflacja kosztowa lub inflacja podażowa (ang. cost-push inflation, sellers' inflation) pojawia się wówczas, gdy nałożone są ograniczenia na podaż jednego lub kilku zasobów lub też, gdy cena jednego lub kilku zasobów zostaje zwiększona. Inflacja kosztowa może wynikać ze wzrostu każdego ze...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.02.2012 Znaków /4 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja kredytowa

  Definicja

  Inflacja kredytowa - jest drugim rodzajem inflacji pieniężnej. Wywołuje ją nadmierna kreacja pieniądza żyrowego (pochodzącego z kredytów i pożyczek) przez system bankowy, która nie jest dostosowana do poziomu produkcji oraz dostaw dóbr i usług na rynek. Każde uruchomienie kredytu powoduje...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.01.2012 Znaków /525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja nieoczekiwana

  Charakterystyka

  Pojawianie się zjawisk inflacyjnych możemy przewidzieć, jak i pojawić się mogą całkiem niespodziewanie, a w raz z nią równie niespodziewanie pojawiają się problemy.

  Kiedy ceny wzrastają niespodziewanie, posiadacze aktywów, których wartość jest wyrażona w wartościach nominalnych...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.01.2012 Znaków /2 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo malejących przychodów

  Charakterystyka

  Prawo malejących przychodów polega na tym, iż w miarę dodawania dodatkowych porcji jakiegoś czynnika, przy utrzymywaniu innych czynników bez zmian, będziemy uzyskiwać coraz mniej dodatkowego produktu. Inaczej formułując te prawo, krańcowy produkt każdej jednostki czynnika zmniejsza się...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.01.2012 Znaków /2 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka zrównoważonego rozwoju

  Geneza

  Szybki rozwój cywilizacji i postęp gospodarczy niosą za sobą wzrost poziomu życia społeczeństw. Jednak gwałtowna urbanizacja, wymykający się spod kontroli rozwój przemysłu czy też wdrażanie nowych technik i technologii ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb konsumpcyjnych ludzkości...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.01.2012 Znaków /27 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koniunktura gospodarcza

  Definicja

  Koniunktura gospodarcza to wszelkie zmiany aktywności gospodarczej przejawiające się w zmianach podstawowych wskaźników ekonomicznych. Wskaźniki te to wskaźniki agregatowe określające kondycję gospodarki, a więc np. PKB. PNB, inwestycja, konsumpcja,wskaźniki bezrobocia...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.01.2012 Znaków /2 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja Narodów Zjednoczonych

  Informacje ogólne

  Organizacja międzynarodowa, powstała 24 października 1945 r. w wyniku wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych jako następczyni Ligi Narodów. Głównym celem jakie stawia sobie ONZ jest zapewnienie pokoju międzynarodowego,popieranie przestrzegania praw człowieka oraz rozwój...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.01.2012 Znaków /4 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydatki konsumpcyjne

  Charakterystyka

  Wydatki konsumpcyjne to wydatki gospodarstw domowych na:

  dobra trwałego użytku, takie jak pralki, lodówki, samochody, itp., dobra nietrwałe, np. żywność, odzież, środki czystości, itp., usługi, takiej jak usługi kosmetyczne, czy opieka medyczna.

  Ważnym jest, iż nie należą do nich...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.01.2012 Znaków /3 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt sztywny

  Popyt sztywny

  Popyt sztywny - dotyczy dóbr z których konsument w przypadku jakiejkolwiek zmiany cen nie może zrezygnować takimi dobrami są na przykład leki, woda, i inne podobne. Wzór na równanie wykresu będzie wskazywać zawsze tą samą liczbę czyli ta wartość w przybliżeniu będzie wynosić zero...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.01.2012 Znaków /1 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Import inflacji

  Charakterystyka

  Sama inflacja oznacza wzrost przeciętnego poziomu cen i dóbr w gospodarce. Przyczyny inflacji bywają różne i mogą dotyczyć polityki pieniężnej, kredytowej, budżetowej oraz inwestycyjnej, Pojawiają się w przypadku dysproporcji gospodarczych, kiedy następuje spadek wartości waluty...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.01.2012 Znaków /2 181

  praca w formacie txt

Do góry