Makroekonomia /676 prac/

 • Ocena brak

  Zasób

  Charakterystyka

  Zasób reprezentuje poziom danej zmiennej w określonym momencie (nie ma wymiaru czasowego) w odróżnieniu od strumienia, który wyraża zmianę na jednostkę czasu (A. Samuelson 2004, s. 213). Dla ilustracji za zasób można uznać ilość wody w jeziorze w danym momencie, strumieniem nazwiemy...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.09.2011 Znaków /5 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model E. Domara

  Charakterystyka

  W 1947 r. amerykański ekonomista, Evsey Domar, opierając się na teorii Keynesa, sformułował inny model wzrostu gospodarczego. W przeciwieństwie do modelu Harroda uwzględnił on zarówno popytowy, jak i podażowy aspekt nakładów inwestycyjnych. Popytowy aspekt związany jest z wydatkami...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.09.2011 Znaków /1 648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek regulowany

  Charakterystyka

  to działający w sposób stały system obrotu instrumentami finansowymi, które dopuszczone są do tego obrotu. Rynek regulowany powinien udostępnić wszystkim inwestorom finansowym równy i powszechny dostęp do informacji rynkowej w czasie ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych, a...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.09.2011 Znaków /3 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobro wolne

  Charakterystyka

  Dobro wolne – nie jest wytworem pracy ludzkiej, jest ono darem otrzymanym z rąk natury,

  aczkolwiek istota ludzka staje się jej właścicielem i wykorzystuje je w celach wytwarzania produktów i usług. Zatem dobra wolne są podstawową jednostką dla wytwarzania wielu półproduktów i towarów...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.09.2011 Znaków /1 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa popytu

  Charakterystyka

  Ilość jakiegoś dobra nabywana przez ludzi w każdym określonym czasie zależy zazwyczaj od jego ceny. Im wyższa cena jakiegoś artykułu, tym mniejszą jego ilość ludzie będą skłonni nabyć, bądź im niższa rynkowa jakiegoś dobra, tym większą jego ilość będzie się kupować.

  A...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.09.2011 Znaków /2 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja

  Charakterystyka

  Inflacja jest to stopa wzrostu poziomu cen. Poziom cen stanowi średnią wszystkich cen w gospodarce (D.Begg 1997,s.47).Jeżeli w gospodarce nie zmienia się PKB, wówczas poziom cen jest wprost proporcjonalny do wielkości pieniądza|podaży pieniądza. Oznacza to, że wielkość pieniądza...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.09.2011 Znaków /4 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkubator przedsiębiorczości

  Charakterystyka

  Inkubatory Przedsiębiorczości to zorganizowane kompleksy gospodarcze obejmujące szeroką grupę wyodrębnionych i opartych na nieruchomości ośrodków, posiadających ofertę lokalową oraz ofertę usług wspierających małe i średnie firmy. Funkcjonowanie kompleksów jest ukierunkowane na...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.09.2011 Znaków /2 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IEA

  Charakterystyka

  IEA - International Energy Agency (Międzynarodowa Agencja Energii)

  Organizacja została utworzona15 listopada 1974 roku przez kraje będące importerami ropy naftowej. Przyczyną powołania organizacji do życia był kryzys naftowy z lat 1973-74. Wtedy to kraje wysoko uprzemysłowione z powodu...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.09.2011 Znaków /1 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System monetarny

  Charakterystyka

  System monetarny to zbiór reguł, instytucji i praktyk, które regulują relacje walutowe w skali międzynarodowej. W obecnym kształcie został zapoczątkowany w Bretton**Woods, porozumienie podpisane w lipcu 1944 roku w USA, które zawierało trzy charakterystyczne zlecenia**

  a)waluty powinny...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.09.2011 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Punkt nasycenia

  Charakterystyka

  Punkt nasycenia - optymalna wysokość opodatkowania, która pozwala przynosić maksymalne korzyści dla budżetu (zyski).Punkt nasycenia wywodzi się z Krzywej Laffera przedstawiającej związek pomiędzy wysokością stopy podatkowej a wielkością wpływów z podatków. Określa on poziom...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /1 329

  praca w formacie txt

Do góry