Makroekonomia /676 prac/

 • Ocena brak

  Polityka handlowa

  Charakterystyka

  Polityka handlowa to różne formy aktywności ekonomicznej rządów zmierzających do oddziaływania na rozmiary, kierunki oraz strukturę obrotów w handlu zagranicznym. (Krugman P. Obstfeld M., Warszawa 1997, str. 133)

  Instrumenty polityki handlowej Cła - jest najprostszym instrumentem...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /2 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gender index

  Charakterystyka

  Projekt Gender Index opracowany został przez grupę specjalistów Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal. Głównym celem projektu jest zwrócenie uwagi na problem równych szans...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.10.2011 Znaków /6 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt zarażenia

  Charakterystyka

  Efekt zarażenia (efekt zarazy) - sytuacja kiedy kryzys w gospodarce jednego kraju może wywołać zaburzenia, kryzys w gospodarce drugiego kraju.

  Podział efekt monsunowy - opiera się na wspólnym wstrząsie zewnętrznym, np. polityka gospodarcza jakiegoś państwa (lub państw) ma podobny...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.10.2011 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bariery pozataryfowe

  Charakterystyka

  Bariery pozataryfowe - narzędzia i działania polityki ekonomicznej rządów, instytucji publicznych czy firm prywatnych, mające na celu ograniczenie rozmiarów wymiany handlowej lub zniekształcenie struktury towarowej i kierunków wymiany dóbr i usług. Polegają, podobnie jak cła, na...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.10.2011 Znaków /2 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria Ricardo-Barro

  Charakterystyka

  Teoria stworzona przez Davida Ricardo . Obroniona następnie przez ekonomistę z Harvardu - Roberta Barro. Teoria ta zakłada, że nie ważne czy rząd finansuje swoje wydatki za pomocą długu czy podwyżki podatków, ponieważ zagregowany popyt w gospodarce pozostanie i tak na niezmienionym...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.10.2011 Znaków /2 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deflator PNB

  Charakterystyka

  Deflator PNB - jest wskaźnikiem stosowanym podczas przechodzenia z nominalnego Narodowy Brutto|PNB do realnego PNB, ponieważ dzięki niemu uwzględniane są zmiany cen wszystkich dóbr zawierających się w Produkcie Narodowym Brutto.

  Deflator PNB traktowany jest jako rodzaj przelicznika...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.10.2011 Znaków /1 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skłonność do konsumpcji

  Charakterystyka

  Skłonność do konsumpcji (ang.propensity to consume, w skrócie pol. SK; ang. PC) określa tą część dochodów gospodrstw domowych, która jest przeznaczona na zaspokojenie bieżących potrzeb konsumpcyjnych (zakupy dóbr i usług konsumpcyjnych). W okresie krótkim skłonność do konsumpcji...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.10.2011 Znaków /2 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria kosztów względnych

  Teoria kosztów względnych

  Teoria kosztów kosztów względnych (zwana także teorią kosztów komparatywnych lub porównawczych) w znaczącym stopniu udoskonaliła teorię handlu międzynarodowego. Uważa się, że teoria ta została w 1917r. sformułowana przez D. Ricardo. Klasyczna teoria kosztów względnych...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.10.2011 Znaków /3 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krańcowa skłonność do konsumpcji

  Charakterystyka

  Krańcowa skłonność do konsumpcji - MPC (ang. marginal propensity to consume).

  Opisuje zależność między dochodem a konsumpcją, a dokładniej ukazuje, jaką część przyrostu rozporządzalnego dochodu gospodarstwa domowe pragną przeznaczyć na konsumpcję, ( jeżeli dochód wzrasta np. o 1...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.10.2011 Znaków /3 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szara strefa

  Charakterystyka

  Szara strefa jest częścią gospodarki w której produkcja oraz sprzedaż dóbr nie są objęte systemem ewidencji statystycznej. Jej działalność nie jest rejestrowana, zatem nie jest liczona do PKB. Główne przyczyny istnienia szarej strefy:

  1. działalność przestępcza (np. produkcja i...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.10.2011 Znaków /2 471

  praca w formacie txt

Do góry