Makroekonomia /676 prac/

 • Ocena brak

  Sektor usług turystycznych

  Charakterystyka

  Pojęcie sektora usług turystycznych jest stosowane w analizach makroekonomicznych w znaczeniu sumy produkcji dóbr i usług ściśle związanych z obsługą turystyczną tj. działalności hoteli, usług gastronomicznych oraz ogólnie pojęty transport. W nomenklaturze WTTC sektor usług...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.11.2011 Znaków /2 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka pieniężna

  Charakterystyka

  Polityka pieniężna (monetarna) stanowi, obok fiskalna|polityki fiskalnej, zasadniczy filar makroekonomicznej polityki państwa (Włudyka, 2007).

  W zamierzeniu oddziałuje na procentowa|stopy procentowe i walutowy|kursy walutowe, a bardziej ogólnie na warunki na rynkach finansowych i ich...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.10.2011 Znaków /3 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkt krajowy brutto

  Charakterystyka

  Produkt krajowy brutto (PKB) - jest to łączna wartość wyrażona w pieniądzu końcowych dóbr i usług wytworzonych w danym kraju w danym roku Samuelson, W. Nordhaus Warszawa 2004, s.9, s.34-35; jest to suma wartość dodana|wartości dodanej wytworzonej przez wszystkie przedsiębiorstwa w...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.10.2011 Znaków /3 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaż pieniądza

  Charakterystyka

  Podaż pieniądza jest sumą rezerw gotówkowych w rękach ludności i wkładów na żądanie (rachunki bieżące). Do podaży pieniądza nie wliczamy rezerw gotówki przechowywanych w kasach banków

  Podaż pieniądza jest to całkowita wartość znajdujących się w obiegu zasobów pieniądza...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.10.2011 Znaków /4 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria wyrównywania się cen czynników produkcji

  Definicja

  Wyrównywanie się cen czynników produkcji (twierdzenie Heckschera-Ohlina-Samuelsona) - teoria ekonomiczna mówiąca, że specjalizacja krajów w dziedzinie produktów, do wytworzenia których używa się czynnika produkcji obficie występującego w danym kraju, może mieć wpływ na cenę tego...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.10.2011 Znaków /3 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gary Becker

  Gary Becker

  Zdobywca nagrody Nobla, jeden z pierwszych ekonomistów, który sięgnął do tematów uważanych zwykle za należące stricte do socjologii, takich jak uzależnienia, nałogi, dyskryminacja, rasizm, przemoc, organizacja rodziny. Twórca ekonomicznej teorii przestępstw.

  Życiorys

  Gary Stanley...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.10.2011 Znaków /2 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transakcja autonomiczna

  Defnicja

  W ekonomii spotkać się można z różnymi podziałami i typami transakcji. Jednym z nich jest, stworzony przez znanego brytyjskiego ekonomistę J. E. Meade, podział transakcji związanych z bilansem płatniczym na:

  autonomiczne, wyrównawcze (przystosowawcze) (Bożyk P., Międzynarodowe..., str...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.10.2011 Znaków /1 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cena transferowa

  Charakterystyka

  Ceny transferowe, ceny transakcyjne - ceny stosowane pomiędzy podmiotami powiązanymi, przy wewnętrznej wymianie towarów i usług. Stosowanie tej ceny jest często konieczne w celu stworzenia "wewnętrznego rynku"

  Mają one bezpośredni związek z ewentualnym poziomem ryzyka, dlatego ich...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.10.2011 Znaków /3 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja oczekiwana

  Charakterystyka

  We współczesnej gospodarce inflacja ma tendencję do utrzymywania się na poziomie swojej "historycznej" stopy.

  Jeśli przez jakiś czas ceny systematycznie rosną np.: o 6% to ludzie przyzwyczajają się do oczekiwania takiej stopy. Oczekiwana stopa inflacji zostaje wbudowana w różne...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.10.2011 Znaków /2 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MERCOSUR

  Charakterystyka

  MERCOSUR - Mercado Comun del Sur (Wspólny Rynek Południa)

  Ugrupowanie zostało powołane do życia na podstawie porozumienia podpisanego 26 marca 1991 roku w stolicy Paragwaju, Asunción przez cztery kraje: Argentynę, Brazylię, Paragwaj oraz Urugwaj. Traktat wszedł w życie 29 listopada 1991...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.10.2011 Znaków /1 617

  praca w formacie txt

Do góry