Makroekonomia /676 prac/

 • Ocena brak

  Kryzys finansowy

  Definicja

  Kryzys finansowy - sytuacja w której zachodzą gwałtowne zmiany na rynku finansowym, związane z niedostateczną płynnością, niewypłacalnością rynkowych podmiotów, a także z spadkiem produkcji lub pogłębieniem już występującego spadku.

  Skutkiem tych zmian jest załamanie podstawowej funkcji...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.11.2011 Znaków /2 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krańcowa skłonność do oszczędzania

  Charakterystyka

  Krańcowa Skłonność do Oszczędzania (KSO) określa ona ile z każdej dodatkowej zarobionej (otrzymanej) jednostki dochodu społeczeństwo jest skłonne przeznaczyć na oszczędności. Wykres funkcji oszczędności obrazuje zamierzona stopa oszczędności przy każdym poziomie dochodu...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.11.2011 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technologia

  Charakterystyka

  Technologia - jako jeden z czynników produkcji mówi jak dużo możemy wytworzyć przy użyciu danej ilości kapitału i pracy. Obejmuje wszystko co wpływa na wydajność pracy i produktywność kapitału. Technologię można również rozumieć jako kombinację wiedzy, umiejętności...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.11.2011 Znaków /2 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka otwarta

  Charakterystyka

  Gospodarka otwarta to nie tylko import towarów z kraju za granicę, ale także otwarcie rynku krajowego na towary z zagranicy. Ponadto w gospodarce otwartej następuje włączenie się w międzynarodowy podział pracy, czyli pełnienie przez zagraniczny funkcji aktywnej i realizowanie funkcji...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.11.2011 Znaków /4 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dualizm ekonomiczny

  Charakterystyka

  DUALIZM EKONOMICZNY - inaczej zwany dualizmem agrarnym lub dualizmem gospodarczym, to zjawisko rozchodzenia się dróg rozwoju europejskie gospodarki feudalnej od połowy XV wieku. W krajach Europy Wschodniej (leżących na wschód od rzeki Łaby) dominowała gospodarka folwarczno -...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.11.2011 Znaków /2 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja krocząca

  Definicja

  Inflacja krocząca - (ciągniona, stąpająca), dotyczy stopnia nasilenia zjawiska inflacji. W przypadku tego typu inflacji możemy o niej mówić że zachodzi gdy wskaźnik wzrostu cen mieści się w granicach od 4 -5 % do 9% rocznie. Tego typu inflacja jest niestabilna i ma tendencję do wymykania się...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.11.2011 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transformacja

  Charakterystyka

  Termin transformacja w przeważającej liczbie wypadków jest używany jako synonim terminu zmiana. W znacznie mniejszej liczbie wypadków był używany jako synonim terminu rozwój, rzadziej jako synonim terminu postęp.

  Jan Szczepański przyjmuje transformację jako jeden z trzech zasadniczych...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.11.2011 Znaków /2 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ceteris paribus

  Charakterystyka

  Ceteris paribus- łac. ceteri - wszyscy inni, pozostali, reszta; pariter - równie, w podobny sposób, podobnie, tłumaczyć można jako zwrot oznaczający "wszystko inne takie samo', bądź "pozostałe rzeczy będące równymi' lub też przy pozostałych rzeczach równych. W ekonomii najczęściej...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.11.2011 Znaków /2 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja pozarządowa

  Definicja

  "Organizacje pozarządowe to ogół prywatnych organizacji w państwie działających społecznie i nie dla zysku" 2008 str. 269. Muszą one być niezależne od administracji państwowej.

  Tworzą one pojęcie trzeciego sektora, który jest oparty o charytatywną pracę swoich członków.

  Pozostałe...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.11.2011 Znaków /2 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobrobyt

  Charakterystyka

  Dobrobyt - jego istotnym elementem jest ocena poziomu dobrego samopoczucia z dostępnych warunków gospodarczych, kulturowych, politycznych i środowiskowych.

  Wyróżnia się następujące rodzaje dobrobytu :

  gospodarczy - opisuje za pomocą form ekonomicznych w jakim stopniu ludzie zaspokajają...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.11.2011 Znaków /3 394

  praca w formacie txt

Do góry