Makroekonomia /676 prac/

 • Ocena brak

  Produkt krajowy brutto a dochód narodowy

  PKB to Produkt Krajowy Brutto (ang. GDP - Gross Domestic Product). Pokazuje wartość finalnych dóbr i usług wytworzonych na terenie danego kraju w gospodarce w jednostce czasu (najczęściej podaje się w ciągu roku). Środki zużywane w procesie produkcji dóbr finalnych nie są uwzględniane w tym wskaźniku...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekty Reganomiki i Thatcheryzmu

  Wskutek polityki Margaret Thatcher już na początku lat osiemdziesiątych odnotowano wzrost gospodarczy, zmniejszenie podatków oraz spłaszczenie krzywej progresji podatkowej. Gospodarka brytyjska została wyprowadzona z zapaści, a rosnąca inflacja opanowana.

  Spadek Dochodu Narodowego został zahamowany, a...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy Thatcheryzmu

  Thatcheryzm, poglądy i będąca ich wynikiem polityka M. Thatcher, wieloletniego premiera Wielkiej Brytanii. Potem również nazwa podobnej linii w programach prezentowanych przez polityków z innych państw. Termin thatcheryzm został ukuty przez krytyków z lewej strony brytyjskiej sceny politycznej ("Partia Pracy)...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /4 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady reganomiki

  Reganomika swoją nazwę zawdzięcza polityce gospodarczej prezydenta Ronalda Raegana, (niektórzy twierdzą, że zapoczątkowanej za Cartera). Reganomika, przypominam, polegała na prywatyzacji, deregulacji, ograniczeniu wydatków budżetowych, ulgach podatkowych restrykcyjnej polityce pieniężnej i ograniczaniu...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ujemne strony interwencjnalizmu

  Interwencjonizm państwowy, polityka aktywnego oddziaływania państwa na przebiegprocesów gospodarczych. Przeciwieństwo liberalizmu gospodarczego. Zwolennicyinterwencjonizmu wskazują na trzy główne jego cele: ograniczenie bezrobocia do poziomuuznanego za niezbędny, a nawet korzystny dla gospodarki, pobudzenie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /3 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postkeynesizm a efektywność rozwoju gospodarki

  Teoria K. skłoniła wielu wybitnych ekonomistów do jej rozwijania w postaci analiz dynamicznych .Ukształtował się w tych badaniach nurt zwany ekonomią postkeynesowską, który odrzucał analizę w warunkach doskonałej konkurencji i nawiązywał do teorii niedoskonałej konkurencji. Teoria ta zakładała...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka Keynesa wobec polityki państwa

  J.M.Keynes jest uważany za twórcę nowoczesnej makroekonomii. Podstawy teorii K. wyłożył w swojej pracy" Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza" która dokonała przewrotu w ekonomicznym myśleniu zjawiskach gospodarczych i szybko zyskała sobie wielu zwolenników wśród młodszej generacji...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /2 648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Program New Deal

  Nowy Ład (ang. New Deal) to program reform ekonomiczno-społecznych wprowadzonych w USA przez prezydenta Roosevelta. Po objęciu urzędu prezydenta gospodarka amerykańska znajdowała się w krytycznej fazie kryzysu. W celu przezwyciężenia depresji gospodarczej Kongres uchwalił za sprawą Roosvelta różne...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy i przebieg kryzysu lat trzydziestych a cykl koniunkturalny

  Panująca w drugiej połowie lat dwudziestych korzystna koniunktura w gospodarce światowej, uległa drastycznemu załamaniu jesienią 1929 roku. Załamanie nastąpiło najpierw w USA, po tzw. czarnym czwartku, czyli po tzw. panice na giełdzie nowojorskiej na Wall Street, kiedy to gwałtownie spadły praktycznie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny kryzysu 1929 - 1933

  1\ niestabilność globalnego popytu, czego skutkiem był spadek inwestycji i konsumpcji (wskutek wzrostu niepewności działania i załamania się zaufania inwestorów), a także: czynniki demograficzne, regres w budownictwie, negatywny wpływ ustawy celnej,

  2\ redukcja podaży pieniądza; w latach 1930-33 w USA...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /793

  praca w formacie txt

Do góry