Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Zasada ceteris paribus (pozostałe czynniki nie ulegają zmianie)

  Założenie „ceteris paribus”, czyli „pozostałe czynniki nie zmienione”, pozwala badać zależność między dwiema zmiennymi. Nie należy przy tym zapominać, że pozostałe, pominięte chwilowo zmienne też mają wpływ na badane zjawisko.

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria, model a fakty w ekonomii

  Model (inaczej teoria):

  - Zawiera szereg założeń upraszczających, dotyczących sposobu zachowania się ludzi.

  - Stanowi on świadome uproszczenie rzeczywistości, czyli zawiera jedynie najistotniejsze dla danego zagadnienia elementy.

  - Umożliwia skoncentrowanie się na kwestiach zasadniczych. Posługiwanie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /4 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada racjonalności w ekonomii

  Racjonalność polega na wykorzystaniu zasad poprawnego myślenia i skutecznego działania dla osiągnięcia preferowanego celu. Ma na celu to, aby:

  Przy danym nakładzie środków w maksymalnym stopniu osiągnąć cel,

  Przy założonym stopniu osiągnięcia celu użyć minimalnego nakładu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa możliwości produkcyjnych

  Krzywa możliwości produkcyjnych przedstawia – przy każdym poziomie produkcji jednego dobra – maksymalną, możliwą produkcję drugiego dobra.

  Krzywa możliwości produkcyjnych określa maksymalną wielkość produkcji jednego dobra przy danych rozmiarach produkcji dobra drugiego. Ilustruje ona...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /2 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzadkość i wybór według ekonomii

  Zasób rzadki (ograniczony) – cechuje się tym, że przy cenie równej zeru popyt nań przewyższa dostępną podaż.

  Każdy zasób, za którego użytkowanie zmuszeni jesteśmy płacić, jest zasobem rzadkim.

  Rzadkość jest wynikiem zależności między zapotrzebowaniem ludzi na dobra, a...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Franczyza

  Charakterystyka

  Franczyza jest potoczną nazwą umowy franchisingowej. Umowa ta polega na tym, że jeden przedsiębiorca (franchisingodawca, organizator sieci franchisingowej lub inaczej udostępniający sieć franchisingową), udziela drugiemu, niezależnemu przedsiębiorcy (franchisingobiorcy lub inaczej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.12.2011 Znaków /3 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

  Charakerystyka

  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - tworzona jest w wyniku wystąpienia dodatnich różnic przejściowych pomiędzy księgową a podatkową wartością aktywów i pasywów lub wartością dochodów, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku.

  Podatek...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.12.2011 Znaków /2 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy rynku czynników produkcji

  Produkcja – jest działalnością polegającą na przetwarzaniu czynników produkcji na wyroby i usługi potrzebne do spożycia i inwestycji, przy czym czynnikami produkcji są zużywane w jej procesie zasoby społeczne, które w klasycznej ekonomii dzielone bywają zwykle na trzy podstawowe grupy : - pracę – L -...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki między mikro i makro ekonomią

  Podmiotem zainteresowania zarówno makro jak i mikroekonomii jest to samo, ale różny jest sposób analizy. Makroekonomia zajmuje się analizą gospodarki jako całości natomiast mikroekonomia poszczególnymi segmentami i zagadnieniami.

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt na czynniki produkcji

  Popyt na czynniki produkcji jest popytem pochodnym od popytu na wyroby finalne i zależy od jego elastyczności cenowej oraz wynikającego z niej utargu przeciętnego i końcowego danego czynnika będzie większa od jego ceny, dotąd opłaca się zwiększać popyt na jego dodatkowe jednostki – dotąd np.: opłaca...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 122

  praca w formacie txt

Do góry