Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Konkurencja doskonała – konkurencja niedoskonała – monopol (w tym monopol naturalny)

  Rynek doskonale konkurencyjny to taki rynek, na którym zarówno sprzedający, jak i kupujący uznają, że ich decyzje o kupnie i sprzedaży nie wpływają na poziom ceny rynkowej. Monopolistą jest jedyny sprzedawca lub jedyny potencjalny sprzedawca dobra w danej gałęzi. Monopsonistą jest jedyny nabywca lub...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /4 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczność dochodowa popytu a różne rodzaje dóbr (dobra normalne a dobra niższego rzędu, dobra pierwszej potrzeby a dobra luksusowe)

  Elastyczność dochodowa popytu mierzy zależność między zmianami popytu a zmianami dochodów ludności.

  Elastyczność dochodowa popytu to stosunek względnej zmiany rozmiarów popytu na określone dobro do względnej zmiany dochodu. Mierzy ona reakcję wielkości popytu na zmianę poziomu dochodu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /2 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mieszana elastyczność cenowa popytu

  Mieszana elastyczność cenowa popytu mierzy reakcję popytu na jedno dobro, wywołaną zmianą ceny dobra pokrewnego.

  Mieszana elastyczność cenowa popytu na dobro „i” względem zmian dobra „j” to relacja między względną zmianą zapotrzebowania na dobro „i” a względną zmianą ceny dobra „j”.

  Mierzy ona...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prosta elastyczność cenowa popytu

  Elastyczność cenowa popytu mierzy wrażliwość popytu na zmianę ceny.

  Elastyczność cenowa popytu jest to stosunek względnej (procentowej) zmiany wielkości zapotrzebowania na dane dobro na względnej zmiany jego ceny.

  Prosta elastyczność cenowa popytu jest stosowana...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ceny minimalne a nadwyżka

  Sens wyznaczenia cen minimalnych sprowadza się do podwyższenia cen uzyskiwanych przez dostawców. Jednym z przykładów jest płaca minimalna obowiązująca w całym kraju.

  Np. ceny masła w UE są na poziomie wyższym od ceny równowagi wolnorynkowej w następstwie stosowania wspólnej polityki rolnej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ceny maksymalne a niedobór

  Na państwową kontrolę cen składają się reguły i przepisy uniemożliwiające dostosowanie się cen do poziomu równowagi rynkowej.

  Kontrola cen może polegać na ustanowieniu progów cen lub pułapów cen, tzn. cen minimalnych lub cen maksymalnych.

  Wyznaczenie pułapu cen sprawia, że jego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki wpływające na podaż i ilość oferowaną

  Podaż to ilość dobra, jaką sprzedawcy są w stanie zaoferować przy różnym poziomie ceny.

  Czynniki określające krzywą podaży:

  1) Technika:

  - Postęp techniczny – wszelkie usprawnienia umożliwiające wzrost efektów przy tych samych nakładach (zmniejszenie kosztów produkcji).

  - Usprawnienia natury...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki wpływające na popyt i wielkość zapotrzebowania

  Popyt to ilość dobra, jaką nabywcy są gotowi zakupić przy różnym poziomie ceny.

  Krzywa popytu wyznacza zależność między ceną a rozmiarami zapotrzebowania, przy założeniu, że pozostałe czynniki są stałe. Owe inne czynniki mające związek z krzywą popytu, można ująć w 3 grupy:

  1) Ceny innych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /2 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolny rynek – gospodarka mieszana – gospodarka nakazowa

  Rynek:

  - To mechanizm korygujący zachowania nabywców i sprzedawców uczestniczących w procesie wymiany dóbr i usług.

  - Zwięzła nazwa procesu prowadzącego do tego, że decyzje gospodarstw domowych prowadzące konsumpcji różnych dóbr, decyzje przedsiębiorstw o tym, co i jak wytwarzać, oraz decyzje...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /2 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielkości (w tym ceny) nominalne i realne. Siła nabywcza pieniądza

  Wartości nominalne wyrażamy w cenach bieżących.

  Wartości realne

  Uzyskujemy, korygując wartości nominalne o zmiany poziomu cen.

  Ceny realne są miernikiem rzadkości (ograniczoności). Informują one czy cena danego dobra rośnie szybciej niż przeciętny poziom cen...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /2 374

  praca w formacie txt

Do góry