Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Inflacje i rodzaje inflacji

  Inflacja to wzrost przeciętnego poziomu cen dóbr w jakimś okresie. Czysta inflacja jest przypadkiem szczególnym, który pojawia się wtedy, kiedy wszystkie ceny dóbr i czynników produkcji wzrastają w tym samym tempie.

  Roczna stopa inflacji jest to procentowy wzrost przeciętnego poziomu cen dóbr i usług w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /3 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie i rodzaje bezrobocia

  Miarą bezrobocia jest liczba osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy i jednocześnie nie mających zatrudnienia.

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i rola pieniądza we współczesnej gospodarce

  Pieniądz to:

  - Powszechnie akceptowany towar, za pomocą którego dokonuje się płatności za dostarczone dobra lub wywiązuje się ze zobowiązań.

  - Jest to środek wymiany.

  - Powszechny ekwiwalent towarów, wyraża wartość towaru.

  Przykładem pieniądza w historii jest bydło i muszle. Ich wadą było...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /2 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkt krajowy brutto – definicja, zalety i wady

  Produkt Krajowy Brutto jest to wartość wszystkich dóbr i usług, wytworzonych w gospodarce w danym okresie, np. w ciągu 1 roku. Jest miarą wielkości produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem.

  Można go mierzyć za...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem „pana” i „sługi”

  Problem „pana i sługi” występuje w wielu dziedzinach ekonomii. W każdym takim przypadku jedna osoba – „pan” – przekazuje prawo podejmowania decyzji komuś innemu, czyli „słudze”, aby ten działał w imieniu „pana”.

  Istota problemu polega na tym, że interes „sługi” może nie być zbieżny z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środkowy wyborca

  Środkowy wyborca jest tym uczestnikiem głosowania, którego stanowisko w konkretnej kwestii wyraża mediana rozkładu głosów w tym właśnie głosowaniu.

  Przypuśćmy, że mamy do czynienia z 17 głosującymi, którzy chcieliby przeznaczyć na policję sumę od 10 do 1000 zł. Poszczególne punkty na prostej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paradoks głosowania

  Można wyróżnić 2 cechy głosowania wg zasady większości:

  - Paradoks głosowania

  - Efekt środkowego wyborcy

  Paradoks głosowania oznacza, że głosowanie zgodne z zasadą większości może prowadzić do podejmowania niespójnych decyzji.

  Zatem społeczeństwo nie może bezwzględnie polegać na głosowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekty (koszty i korzyści) zewnętrzne

  Efekt zewnętrzny występuje wtedy, kiedy produkcja lub konsumpcja dobra bezpośrednio oddziałuje na przedsiębiorstwa lub konsumentów, którzy nie kupują i nie sprzedają tego dobra oraz kiedy ten wpływ nie znajduje pełnego odzwierciedlenia w cenach rynkowych.

  Jednakże zdarza się, że ceny...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobra publiczne a problem „gapowicza” i „frajera”

  Problem „gapowicza” (free rider problem):

  - Gapowicz to ktoś, kto bezpłatnie konsumuje dobro, którego wytwarzanie wymaga ponoszenia kosztów.

  - Problem „gapowicza” dotyczy dóbr publicznych, ponieważ jeśli ktokolwiek by nabył takie dobro, musiałoby ono być dostępne dla każdego.

  - Wiele dóbr dostarczanych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co robi państwo w gospodarce?

  1) Ustanawia prawa i przepisy szczegółowe

  Kształtuje porządek prawny, z którego wynikają podstawowe zasady prawa własności (np. zakaz posiadania broni bez specjalnego zezwolenia) i funkcjonowanie rynków.

  Reguluje zachowania gospodarcze, ustanawiając szczegółowe zasady działania przedsiębiorstw...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /4 084

  praca w formacie txt

Do góry