Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie i fazy cyklu koniunkturalnego

  Historyczny rozwój gospodarki rynkowej wskazuje, że wzrost dochodu narodowego, a zwłaszcza wzrost produkcji przemysłowej ulega powtarzającym się — mniej lub bardziej regularnym ~ wahaniom. Czasami bywa to wahanie łagodne, a czasami wręcz katastroficzne (łata 1929-33). Ekonomiści wyróżnili w tych badaniach...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /2 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo rynku J.B. Say

  Jean Babtiste Say twierdził, iż w gospodarce kapitalistycznej nie może wstąpić zjawisko ogólnej nadprodukcji. Łączna podaż towarów, bowiem równa się łącznemu popytowi. Zanim wytworzymy towar, tworzymy rynek dla innych produktów. Popyt jest więc tylko odwrotną stroną produkcji podaży. Zjawiska jak...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ortodoksyjna teoria finansów

  To subnurt, którego przedstawicielem jest J. B. SAY. Uważa on, iż należy dbać o pełną stabilną, równowagę budżetową Skala podatkowa powinna opierać się na efekcie regresywnym( największe ciężary podatkowe powinni ponosić najubożsi, natomiast najmniejsze najbogatsi), im więcej pieniędzy pozostanie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatki według A. Smitha

  Smith podkreślał, że dochody, które musząpokrywać wydatki państwa mogą pochodzić albo z jakiegoś funduszu niezależnego od dochodów ludności, który stanowi własność panującego lub państwa, albo z dochodów ludności. Był przeciwnikiem opodatkowania podstawowych artykułów konsumpcyjnych oraz...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje państwa - budżet w ujęciu A. Smitha

  Według Smitha rola państwa jest szkodliwa w gospodarce. Tworzenie bogactwa nie jest zadaniem rządu lecz prywatnych przedsiębiorców. Państwo o ograniczonych funkcjach nie mogło utrudniać handlu międzynarodowego. Stworzył on ideę państwa tzw. „państwo stróżem nocnym". Według Smitha państwo spełnia 3...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy gospodarki kapitalistycznej w ujęciu klasyków

  Charakterystyczne dla kapitalizmu jest specyficzne zróżnicowanie wielkich grup społecznych na:

  1) pracowników, których głównym źródłem utrzymania jest praca najemna i którzy nie mogą podjąć samodzielnej działalności gospodarczej ze względu na brak odpowiednich środków bądź nie decydują się na taką...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protekcjonizm w merkantylizmie

  Merkantylizm - (XVI -XVII w. z włoskiego mercante - kupiec bogacący się na handlu, handlowiec). Merkantylizm, jak każda inna doktryna, miał swoich wybitnych przedstawicieli. Sam merkantylizm ma zdecydowanie charakter praktyczny aniżeli teoretyczny. Merkantyliści uważają, że nad wszystkim powinna panować...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bank centralny i jego miejsce w systemie bankowym i państwie

  Bank Centralny istnieje w każdym kraju. Spełnia 2 funkcje:

  1) Jest bankiem banków, zapewniając sprawne funkcjonowanie systemu bankowego,

  2) Jest bankiem państwa, sprawując kontrolę nad podażą pieniądza i finansując deficyt budżetowy państwa.

  Bank Centralny nigdy nie może zbankrutować. W razie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób bank centralny wpływa na koniunkturę gospodarczą?

  Bank centralny spełnia funkcję bankiera w stosunku do banków komercyjnych oraz odpowiada za ustalanie poziomu stóp procentowych.

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa Philipsa

  W 1958 r. prof. A. W. Philips z Londyn School od Economics wykazał, że istnieje silna statystyczna zależność między roczną stopą inflacji, a roczną stopą bezrobocia w Wielkiej Brytanii. Związki zauważono też w innych krajach.

  Krzywa Philipsa pokazuje, że wyższej stopie inflacji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 970

  praca w formacie txt

Do góry