Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Scharakteryzuj sektor nierynkowy w gospodarce rynkowej

  Sektor nierynkowy obejmuje dwukierunkowe przepływy między:

  gospodarstwami domowymi a państwem,

  przedsiębiorstwami a państwem.

  Gospodarstwa domowe otrzymują od państwa świadczenia w postaci zasiłków, stypendiów, dopłat, itp. oraz produkty i usługi. Przedsiębiorstwa również otrzymują...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepływy czynników produkcji i produktów w zależności od struktury podmiotów gospodarczych

  Czynniki produkcji, to wielkości gospodarcze, którymi możemy swobodnie rozporządzać (praca, kapitał, ziemia). Niegdyś procesy wytwarzania i konsumpcji były połączone. Po pewnym czasie, gdy zauważono, że specjalizacja przyniesie większe korzyści, oddzielono produkcję od konsumpcji. Powstał obszar...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /2 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów czynniki kształtujące strukturę podmiotową w gospodarce rynkowej

  Gospodarka rynkowa jest systemem bardzo złożonym. Składa się z milionów różnych podmiotów, takich jak: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, administracja państwowa czy władze lokalne.

  Podmiotem nazywamy określoną formę organizacji, która podejmuje samodzielne decyzje, kierując...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /1 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osobliwości w polityce rolnej w warunkach rynkowych

  Osobliwości w polityce rolnej:

  prawidłowe rozpoznanie relatywnie wysokich kosztów produkcji oraz przyczyn niskiej wydajności pracy w rolnictwie,

  zerwanie z subwencjonowaniem rozwoju ogólnogospodarczego kraju, kosztem utrwalania, a nawet pogłębiania nadmiernych różnic w rozwoju cywilizacyjnym...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola procesów integracyjnych w sektorze rolno – żywnościowym

  Integracja w sektorze rolno – żywnościowym może być:

  integracją wprzód – integracja zaczynająca się od ogniwa surowcowego, poprzez zbyt do przetwórstwa,

  integracją w tył – integracja następuje z inicjatywy przetwórcy (producenta), dotyczy rolników,

  integracją poziomą – integrują...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemowe bariery rozwoju rolnictwa i agrobiznesu

  W Polsce, podczas procesu transformacji, w sektorze rolno – spożywczym zderzyły się trzy bariery:

  1. bariera popytu na żywność – wynikająca ze sztywności tego popytu (nie można nieograniczenie zwiększyć ilości konsumowanych produktów),

  2. bariera opłacalności produkcji rolnej – występuje z tego...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /2 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dostosowanie sektora rolno – żywnościowego Polski do wymogów UE. Problemy i dylematy

  Problemy:

  - potrzebne są ogromne nakłady na zwiększenie efektywności rolnictwa polskiego,

  - należy udzielać rolnikom korzystnych kredytów inwestycyjnych,

  - należy przeprowadzić pionową (między rolnikiem a przetwórcą) oraz poziomą (między rolnikami) integrację.

  Dylematy:

  Czy uda nam się...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Serwomechanizm adaptacyjny dochodów rolniczych do polityki rolnej

  Serwomechanizm jest to specyficzna właściwość polegająca na uniwersalizmie reakcji bez względu na sytuację gospodarczą, inaczej samoregulacja. Polega to na tym, że polityka rządowa wzmagająca popyt (przez administrowanie cen, dopłaty, itp.) spowoduje wzrost dochodów gospodarstw rolnych, które...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Makroekonomiczne przesłanki efektywnej polityki rolnej

  Wstępnym warunkiem jest, by w polityce rolnej miało miejsce:

  prawidłowe rozpoznanie relatywnie wysokich kosztów produkcji oraz przyczyn niskiej wydajności pracy w rolnictwie (walka z ukrytym bezrobociem na wsiach oraz pozyskiwanie środków na kredyty inwestycyjne pozwoli na obniżanie kosztów oraz...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /1 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Makroekonomia czynnika ziemi

  Gospodarka żywnościowa jest to:

  produkcja środków produkcji na rzecz sektora rolnego,

  rolnictwo właściwe,

  przetwórstwo rolne.

  Makroekonomia bada procesy tworzenia i reprodukcji dochodu narodowego oraz podziału w określonym otoczeniu instytucjonalnym.

  To, co się dzieje w rolnictwie w...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /1 368

  praca w formacie txt

Do góry