Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Omów czynniki wpływające na wysokość popytu

  Do najważniejszych czynników niecenowych wpływających na zmiany popytu rynkowego zaliczamy: dochody, gusty i preferencje, ceny dóbr substytucyjnych i komplementarnych, przewidywania cen relatywnych, liczbę ludności, efekty naśladownictwa i demonstracji.

  Ze strony konsumentów na popyt wpływa:

  ---Wielkość...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw prawo popytu

  Wraz ze wzrostem ceny produktu zmniejsza się popyt na ten produkt, natomiast wraz ze spadkiem ceny popyt wzrasta. Popyt to ilość nabytych dóbr i usług przy danej cenie, w określonej jednostce czasu.

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co rozumiesz pod pojęciem rynku? Na czym polega konkurencja rynkowa i co oznacza pojęcie „rynki konkurencyjne”?

  Rynek to proces, w warunkach którego dokonywane są transakcje.

  Rynek jest miejscem, zorganizowanym zazwyczaj w sensie instytucjonalnym, gdzie dokonują się akty kupna i sprzedaży czynników produkcji oraz wytworzonych dóbr (produktów i usług).

  Rynek spełnia dwa znaczenia:

  ---Wszystkie transakcje, jakich...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /1 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega okrężny obieg dochodów i produktów

  Ruch okrężny dochodów i produktów:

  ---Firmy przekazują do gospodarstwa strumień dochodów

  ---Gospodarstwa domowe kupują te produkty

  ---Z firm do gospodarstw płynie strumień opłat za pracę

  ---Strumień zasobów (strumień czynników produkcji: ziemia, praca, kapitał), strumień usług...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów koszt alternatywny

  Koszt utraconych możliwości – obok faktycznych kosztów wytwarzania dóbr producent ponosi także koszty alternatywne, związane z utratą korzyści zastosowania danych zasobów w innej działalności gospodarczej. Kapitał rzeczowy w formie maszyny można zastosować do wytwarzania określonego produktu. Maszynę...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij związki pomiędzy kosztem a ograniczonością zasobów

  Relacja między kosztem a wyborem:

  Jednostki stają wobec potrzeby dokonywania wyborów, między konkurencyjnymi alternatywami działania. Wybór jednej alternatywy działania oznacza, że ze skorzystania z drugiej trzeba zrezygnować. Koszt jest definiowany jako wartość najbardziej preferowanej alternatywy, która...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /1 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw podstawowe cechy gospodarki rynkowej

  ---Własność prywatna

  ---Prawo do swobodnego dysponowania prywatną własnością – wolność wyboru ekonomicznego.

  ---Konkurencja w obrębie dostawców i odbiorców

  ---Rynkowy system ustalania cen

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się ekonomia? Jakie są podstawowe problemy ekonomii?

  Ekonomia jest nauka, badającą w jaki sposób ludzie wykorzystują zasoby będące w ich dyspozycji w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb materialnych i niematerialnych. Zasoby, którymi ludzie dysponują są przekształcane w trakcie procesów produkcyjnych w dobra i usługi zaspokajające określone potrzeby...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /2 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania W. H. Beavera

  Charakterystyka

  Jeżeli w sprawozdaniach finansowych firmy dostrzegamy takie zjawiska jak np.:

  Zmniejszenie się kwoty zysku, Zwiększenie się zobowiązań wobec dostawców, Problemy z zakończeniem rozpoczętych inwestycji, Dodatnie przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnych;...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.12.2011 Znaków /3 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deficyt budżetowy i metody jego finansowania

  Deficyt budżetowy – to też ważne określić. Warunki brzegowe, w jakich może poruszać się minister finansów i parlament. Tu ważne novum- parlament, ani prezydent nie mogą podwyższać poziomu deficytu od poziomu wyznaczonego przez rząd (czyli można podwyższać wydatki tylko, gdy wpływy będą większe...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /6 426

  praca w formacie txt

Do góry