Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Kredyt konsumpcyjny

  Charakterystyka

  Kredyt konsumpcyjny - Reguluje go dyrektywa 87/102/EWG, jest udzielany konsumentom przez kredytodawców w formie płatności odroczonej, zaliczki lub innej podobnej usługi finansowej w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, przy czym kredyt występuje w znaczeniu ekonomicznym...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.12.2011 Znaków /3 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek zysków i strat

  Charakterystyka

  Rachunek zysków i strat pokazuje dokonania jednostki w danym okresie. Zawiera istotną informację o rentowności jednostki. Jego istota polega na przeciwstawieniu przychodom ( i zyskom nadzwyczajnym) z różnych rodzajów działalności współmiernych do nich kosztów (i strat nadzwyczajnych)...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.12.2011 Znaków /8 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozliczenia międzyokresowe kosztów

  Charakterystyka

  Chcąc dokonać ustalenia wysokości kosztów dotyczących danego okresu sprawozdawczego, w prawidłowy sposób, należy wziąć pod uwage koszty, które powstały w danym okresie te, które nie stanowia jeszcze zobowiazania, ale wynikają ze świadczeń wykonywanych na rzecz jednostki oraz koszty...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.12.2011 Znaków /5 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaż na skutki uboczne w walce z patologiami systemu gospodarczego

  1. Inflacja -> leczymy przez ograniczanie podaży, wydatków publicznych (a więc ostatecznie ograniczenie popytu) - skutek uboczny -> spadek produkcji i wzrost bezrobocia.

  2. Bezrobocie -> sztucznie podnosimy popyt -> wzrost inflacji.

  3. Deficyt – skutek uboczny leczenia -> inflacja, zadłużenie za granicą...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Założenia rachunku dochodu narodowego według SNA i MPS

  Według MPS:

  Dochód narodowy jest to wartość pracy ludności produkcyjnej, czyli ludności pracującej w sferze materialnej oraz w usługach związanych z tą sferą (np. naprawy, konserwacja, transport, handel).Praca ma charakter użyteczny Wartość nowo wytworzona jest rezultatem pracy ludności produkcyjnej...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Wilhelm2 Dodano /15.12.2011 Znaków /1 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria rozróżniania klasycznych ustrojów gospodarczych

  Ustrój kasowy – Z ustrojem klasowym mamy do czynienia wtedy, gdy jakaś część ludności, nie z uwagi na to czym się zajmuje, lecz z racji pochodzenia objęta jest na mocy prawa większą liczbą zakazów prowadzenia i nakazów wykonywania czynności gospodarczych niż pozostała jej część.Np. W Polsce...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Wilhelm2 Dodano /15.12.2011 Znaków /2 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria różnicowania ustrojów gospodarczych

  Typy ustrojów:

  Ustroje liberalne:

  - są gospodarką rynkową (towarowo-pieniężną), w której działa mechanizm rynkowy i podstawowe kategorie ekonomiczne;

  - państwo jest „stróżem prawa”, nie ingeruje w życie gospodarcze; ilość czynności gospodarczych nakazanych i zakazanych jest wysoce...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Wilhelm2 Dodano /15.12.2011 Znaków /1 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy różnicujące ustroje gospodarcze

  1.Ustroje gospodarcze różnią się między sobą przede wszystkim:

  a)ilością zakazów posiadania dóbr i wykonywania czynności

  b)ilością nakazów wykonywania czynności

  2.Ustrój oferuje tym więcej wolności gospodarczej, im mniej w nim takich zakazów i takich nakazów.

  3.Ustroje gospodarcze można...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Wilhelm2 Dodano /15.12.2011 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda konsolidacji pełnej

  Charakterystyka

  Metoda konsolidacji pełnej " co do zasady stosuje się ją w przypadku sprawowania kontroli przez jednostkę dominującą nad jednostką zależną. Przez kontrolę ustawa o rachunkowości definiuje zdolność do kierowania polityką finansową i operacyjną innej jednostki, celem osiągnięcia...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.12.2011 Znaków /2 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdefiniować i scharakteryzować następujące pojęcia: dobra, zasoby, czynniki produkcji, technologia

  Dobra-są to produkty i usługi uzyskane w trakcie przekształcania zasobów w procesie produkcyjnym. Produkty (samochód) są w pełni własnością osoby je wykorzystującej Z usług ludzie korzystają natomiast czasowo (nie wchodząc w posiadanie osoby je wykonującej). Zapotrzebowanie na dobra jest ogromne...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Wilhelm2 Dodano /15.12.2011 Znaków /2 937

  praca w formacie txt

Do góry