Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Skutki odejść pracowników

  Przyczyny

  Jednym z ważniejszych problemów w zarządzaniu zasobami ludzkimi jest odejście pracowników z pracy oraz skutki wynikające z ich odejścia. Odejście pracowników z podmiotu gospodarczego spowodowane jest przez:

  odejście z własnej woli, na skutek zwolnień, na skutek nieprzewidzianych zdarzeń...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.12.2011 Znaków /2 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawozdania F01 i F02

  Charakterystyka

  Sprawozdanie finansowe - stanowi główne źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, daje użytkownikom wstępny podgląd na charakter działalności przedsiębiorstwa, który można rozpoznać po strukturze aktywów, pasywów, przychodów i kosztów, a przede wszystkim informacji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.12.2011 Znaków /3 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek walutowy

  Charakterystyka

  Rynek walutowy - to całokształt transakcji wymiany walut, a więc transakcji kupna-sprzedaży jednej waluty za drugą.

  W każdej transakcji walutowej przedmiotem obrotu (kupna i sprzedaży) są dwie waluty, które pochodzą z dwóch rożnych krajów. Walutami obcymi są nominowane w obcych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.12.2011 Znaków /3 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa LM

  Charakterystyka

  Krzywa LM - jest krzywą równowagi na pieniężny|rynku pieniężnym tzn. zawiera wszystkie kombinacje procentowa|stopy procentowej i dochodu, zapewniające zgodność popytu na pieniądz z jego podażą, czyli przy których rynek pieniężny znajduje się w równowadze.

  Interpretacja...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.12.2011 Znaków /2 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt osłony podatkowej

  Ogólna charakterystyka

  Efekt osłony podatkowej (tarcza podatkowa, ang. tax shield, niem. Steuerschild) to zjawisko polegające na obniżeniu podatku dochodowego, dzięki finansowaniu działalności za pomocą kapitału obcego (zewnętrznego). Wynika ono z możliwości zaliczenia kosztów finansowych (tj...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.12.2011 Znaków /2 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test pierwszego roku

  Charakterystyka

  Jest to miara efektywności ekonomicznej projektu inwestycyjnego stosowana najrzadziej. Obejmuje ona tylko pierwszy rok funkcjonowania przedsięwzięcia. W związku z tym preferuje on te inwestycje, które gwarantują szybkie uzyskiwanie efektów. Wartość tego wskaźnika oblicza się według...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.12.2011 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Park technologiczny

  Charakterystyka

  Międzynarodowe Stowarzyszenie Parków Naukowych (IASP) przyjęło w listopadzie 2002 r. następującą definicję, zaakceptowaną przez Światowy Szczyt Stowarzyszeń Inkubatorów Przedsiębiorczości i Parków Technologicznych - park technologiczny (naukowy, badawczy itp.) jest organizacją...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.12.2011 Znaków /2 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapisy

  W dolnej części systemu zarządzania jakością|piramidy dokumentacji znajdują się zapisy. Jest to dokumentacja powstająca w wyniku realizacji zadań w procesach, stanowi więc dowód ich działania. Celem tworzenia zapisów jest udokumentowanie funkcjonowania systemu zarządzania jakością, umożliwienie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.12.2011 Znaków /2 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość pracy w urzędzie

  samorządowa|Urząd gminy, podobnie jak inne organizacje, posiada swoich dostawców oraz klientów, a także tworzy produkty w wyniku zachodzących w nim procesów. Jednak specyfika jego działania może powodować niewłaściwe rozumienie tych pojęć. Występują tu dostawcy materiałów, usług (podwykonawcy)...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.12.2011 Znaków /5 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys walutowy

  Definicja

  Kryzys walutowy - jest sytuacja, kiedy inwestorzy rynków finansowych tracą zaufanie do danej waluty. Przejawia się to nagłą i masową wyprzedażą waluty (tzw. atak spekulacyjny), która powoduje gwałtowny spadek kursu waluty i rezerw walutowych. Skutkiem czego jest dewaluacja waluty.

  Zazwyczaj...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.12.2011 Znaków /3 026

  praca w formacie txt

Do góry