Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Świadectwo pochodzenia

  Definicja

  Świadectwo pochodzenia towaru (ang. "'certificate of origin) jest to dokument występujący w międzynarodowych transakcjach handlowych, najczęściej wymagany przez władze celne danego kraju. Potwierdza on, że towar, którego dotyczy, został wyprodukowany w kraju, z którego został dostarczony...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.12.2011 Znaków /2 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredyty dla ludności

  Charakterystyka

  Kredyty dla ludności - wśród kredytów dla ludności wyróżniamy:

  konsumpcyjny kredyt w rachunku bieżącym, kredyt ratalny, kredyt samochodowy, kredyt lombardowy.

  Kredyt w rachunku bieżącym

  Kredyt w rachunku bieżącym jest to kredyt który jest udzielany posiadaczowi konta w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.12.2011 Znaków /2 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejski System Banków Centralnych

  Charakterystyka

  Europejski System Banków Centralnych, ESBC (ang. European System of Central Banks) - działający w ramach Unii Europejskiej system, którego rdzeniem jest Bank Centralny. ESBC rozpoczął swoją działalność 1 stycznia 1999 roku.

  Podstawą funkcjonowania ESBC jest Traktat ustanawiający Unię...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.12.2011 Znaków /3 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca w Katolickiej Nauce Społecznej

  Charakterystyka

  Praca zgodnie z katolicką nauką społeczną jest jednym z wyróżników gatunku ludzkiego. Wzmianki na jej temat pojawiają się od Biblii przez nauczanie ojców Kościoła po współczesne encykliki papieskie. Zgodnie z nauką Kościoła praca, przez którą współpracuje on z Bogiem jest...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.12.2011 Znaków /3 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt snoba

  Charakterystyka

  Efekt snoba - polega na tym, że pewne dobro stają się tym bardziej atrakcyjne dla pewnej grupy nabywców, im mniej ludzi je kupuje i odwrotnie - jeżeli dane dobro stało się zbyt masowe, grupa ta ogranicza jego zakup (J. Folga, 2007, s. 81).

  Zachowanie snobistyczne odnosi się najczęściej do...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.12.2011 Znaków /2 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Taryfa celna

  Charakterystyka

  Taryfa celna – jest usystematyzowanym wykazem towarów oznaczonych kodami z przypisanymi do nich stawkami zależnymi. To podstawowe techniczne narzędzie, służące państwu do ustalania wysokości opłat celnych.

  Polska taryfa celna ma charakter reglamentacyjny, mianowicie ten sam towar w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.12.2011 Znaków /4 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Towarzystwo ubezpieczeniowe

  Charakterystyka

  Pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe oparte na wzajemności założono w 1705 roku w Anglii. Oferowało ono roczne ubezpieczenia kapitału na sumy zmieniające się w zależności od liczby osób ubezpieczonych w danym roku. Kilkanaście lat później pojawiają się podobne ubezpieczenia w Royal...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.12.2011 Znaków /3 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Subwencja

  Charakterystyka

  Subwencja (łac. subventio) to bezzwrotna pomoc finansowa, udzielana przez państwo ze środków budżetowych różnym podmiotom w celu wsparcia ich działalności. Niekiedy pojęciem tym posługiwano się określając zasiłek pieniężny, lub też jednorazową zapomogę. Subwencja (dotacja)...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.12.2011 Znaków /6 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normalizacja

  Pojęcie normalizacji zostało zdefiniowane w Ustawie z dn. 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2002 r., nr 169, poz. 1386) jako działalność zmierzająca do uzyskania optymalnego, w danych okolicznościach, stopnia uporządkowania w określonym zakresie, poprzez ustalenie postanowień przeznaczonych do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.12.2011 Znaków /4 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria startu Rostowa

  Charakterystyka

  Teoria startu Rostowa jest jedną z teorii rozwoju gospodarczego, stworzona przez amerykańskiego ekonomistę Walta Whitmana Rostowa opublikowana w 1971 roku w książce The Stages of Economic Growth: A non - Communist Manifesto. Według Rostowa każdy kraj przechodzi przez pięć następujących...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.12.2011 Znaków /3 660

  praca w formacie txt

Do góry