Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego

  Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego - zezwala spółdzielniom na budowanie lokali użytkowych i przydzielanie ich swoim członkom. Uregulowane jest przepisami prawa spółdzielczego oraz przepisami kodeksu cywilnego. Prawo do lokalu rodzi się z umowy pisemnej ze spółdzielnią, jest zbywalne i dziedziczne...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.12.2011 Znaków /1 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Historia

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych ( w skrócie ZUS ) powstał 24 października

  1934 roku w wyniku decyzji prezydenta Ignacego Mościckiego o scaleniu pięciu wcześniej działających państwowych izb ubezpieczeniowych o następujących nazwach: Izba Ubezpieczeń Społecznych, Zakład Ubezpieczeń na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.12.2011 Znaków /2 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System rezerwy federalnej

  Charakterystyka

  (The Federal Reserve System) System Rezerwy Federalnej - bank centralny USA, powołany w 1913 ustawą Kongresu w celu dostosowania podaży pieniądza i kredytu do potrzeb gospodarki, umożliwiania bankom refinansowania ich działalności kredytowej oraz prowadzenia nadzoru nad systemem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.12.2011 Znaków /2 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monopson

  Charakterystyka

  Monopson to jeden z trzech skrajnych typów struktury rynku, dwa pozostałe rodzaje to doskonała i monopol.

  Najprostszym sposobem pokazania czym jest monopson jest przedstawienie go jako lustrzanego odbicia monopolu. Na rynku mającym strukturę monopolu istnieje tylko jeden producent i wielu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.12.2011 Znaków /2 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bank światowy

  Charakterystyka

  Bank Światowy jest jedną z agend ONZ. Został utworzony w lipcu 1944 roku podczas konferencji w Bretton Woods, a swoją działalność rozpoczął z dniem 25 czerwca 1946 roku. Siedziba Banku Światowego znajduje się w Waszyngtonie, a obecnym prezesem jest Robert B. Zoellick.

  Misja i cele Banku...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /2 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płaca realna

  Wprowadzenie

  Płace realne mówią pracodawcy o koszcie zatrudnienia swoich pracowników, a także pozwalają na porównanie tego kosztu z ich wydajnością krańcową. Z kolei gospodarstwa domowe dzięki nim wiedzą jak dużą ilość towarów będą mogły w stanie kupić, oferując posiadany przez siebie zasób...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /2 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza wykorzystania majątku

  Charakterystyka

  Analiza majątku przedsiębiorstwa nastawiona jest na ocenę efektywności jego wykorzystania. Nauka ekonomii w sposób niezwykle prosty definiuje pojęcie efektywności, które to tożsame jest z obrotowością, czy też sprawnością wykorzystania kapitału. Pojęciem tym można rozpatrywać dwa...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /7 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres czynności

  Charakterystyka

  Pracownik jest zobowiązany wykonywać prace, która została określona w umowie o pracę lub związana jest ze stanowiskiem, na którym pracownik jest zatrudniony. Zazwyczaj takiej umowie określony jest tylko rodzaj pracy lub stanowisko, bez konkretnego wskazania, jakie czynności będą...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /5 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjalizm

  Rozwój myśli socjalistycznej

  Rozwój myśli socjalistycznej był reakcją na zmiany społeczne wywołane przez rewolucję przemysłową i kapitalizm. Wyzysk robotników przez właścicieli czynników produkcji, bardzo ciężkie warunki pracy, zła sytuacja materialna pracowników- wszystko to było przyczyną...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /3 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalkulacja doliczeniowa

  Charakterystyka

  Kalkulacja doliczeniowa polega na kalkulowaniu każdego oddzielnie, z góry określonego, przedmiotu kalkulacji (produktu lub usługi) i obliczenie indywidualnego kosztu danego przedmiotu kalkulacji poprzez odniesienie kosztów bezpośrednich wprost na przedmioty kalkulacji oraz doliczenie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /3 057

  praca w formacie txt

Do góry