Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Umowa sprzedaży

  Charakterystyka

  Umowa sprzedaży jest umową zobowiązującą, regulowana jest przepisami kodeksu cywilnego, który definiuje ją w następujący sposób: przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.01.2012 Znaków /2 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie chorobowe

  Charakterystyka

  Ubezpieczenie chorobowe wchodzi w skład ubezpieczeń społecznych. Podstawowym zadaniem tego ubezpieczenia jest ochrona pracowników niezdolnych do wykonywania pracy na skutek choroby. Zostało ono rozdzielone od Ubezpieczenia Zdrowotnego i obecnie ma charakter pieniężny. Ubezpieczone...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.01.2012 Znaków /2 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papiery wartościowe

  Charakterystyka

  Papier wartościowy - to dokument stwierdzający istnienie określonego prawa majątkowego w taki sposób, że bez posiadania tego dokumentu nie można wykonywać tego prawa, a przeniesienie własności tego dokumentu powoduje przeniesienie również tego prawa.

  Rodzaje

  Papiery wartościowe...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.01.2012 Znaków /2 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatki bezpośrednie

  Podatki bezpośrednie

  Podatki bezpośrednie zalicza się do podatków, które bezpośrednio związane są z osiąganym przez podmiot gospodarczy (osobę fizyczną lub instytucję) dochodem lub majątkiem. Im większy jest dochód lub zgromadzony majątek, tym większa jest także kwota płaconego podatku...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.01.2012 Znaków /2 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny bezrobocia

  Analiza przyczyn bezrobocia

  Analizy przyczyn bezrobocia w Polsce wskazują na ich złożoność i różnorodność. Powszechnie uważa się, że jest ono następstwem recesji gospodarczej i spadku produkcji na początku lat dziewięćdziesiątych, procesów restrukturyzacji gospodarki i likwidacji bezrobocia...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.01.2012 Znaków /3 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwoty importowe

  Definicja

  Kwoty importowe to bezpośredni sposób mający na celu ograniczenie importu, polegający na ustaleniu maksymalnego, dopuszczalnego poziomu ilości danego towaru, do wysokości którego może on być importowany do określonego kraju.

  Warunki wprowadzenia kwot importowych

  Kwoty importowe mogą być...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.01.2012 Znaków /1 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia finansowania aktywów obrotowych

  Definicja

  Strategia finansowania aktywów obrotowych - określa sposób w jaki przedsiębiorstwo zaspokaja stałe i zmienne zapotrzebowanie na fundusze finansujące aktywa, których poziom ulega zmianie, określa zatem ogólną strategie przedsiębiorstwa w zakresie finansowania aktywów obrotowych.

  Rodzaje...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.01.2012 Znaków /2 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzekucja komornicza

  Charakterystyka

  EGZEKUCJA KOMORNICZA - zastosowanie przez państwowe organy egzekucyjne środków przymusu celem spełnienia świadczeń przysługujących wierzycielowi od dłużnika, wskazanych w tytule egzekucyjnym.

  Podmiotami postępowania egzekucyjnego są organy egzekucyjne (sąd rejonowy, komornik) i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.01.2012 Znaków /3 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agregat M1

  Agregat M1

  Jest to pieniądza|agregat pieniężny uznawany za podstawową miarę podaży pieniądza w wąskim ujęciu.

  Poza M0|bazą monetarną obejmuje bankowy|rachunki bankowe podmiotów gospodarczych płatne na żądanie (na żądanie). Środki na tego typu rachunkach mogą być natychmiast użyte w zawieranych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.01.2012 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kaucja

  Charakterystyka

  ''

  Zwykle to jest suma pieniężna w gotówce lub papierach wartościowych, stanowi gwarancję wykonania zobowiązań. To może być konkretna kwota lub ustala się w procentowej wysokości od1 do 10%. Zwraca się po wykonaniu zobowiązań.

  Kaucja tak, że występuję w bankach, jako forma...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.01.2012 Znaków /1 937

  praca w formacie txt

Do góry