Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Ijarah

  Charakterystyka

  Ijarah jest jednym z podstawowych islamskich instrumentów finansowych. Ijarah oznacza leasing. Zwykły leasing operacyjny polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego po wcześniej ustalonej cenie. Ta forma ijarah posiada kilka cech, które odróżniają go od innych form...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.01.2012 Znaków /5 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koniunktura gospodarcza

  Definicja

  Koniunktura gospodarcza to wszelkie zmiany aktywności gospodarczej przejawiające się w zmianach podstawowych wskaźników ekonomicznych. Wskaźniki te to wskaźniki agregatowe określające kondycję gospodarki, a więc np. PKB. PNB, inwestycja, konsumpcja,wskaźniki bezrobocia...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.01.2012 Znaków /2 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opowiadania o zarządzaniu

  Balon na rozgrzane powietrze

  Człowiek lecący w balonie orientuje się, że się zgubił. Zmniejsza wysokość i zauważa na ziemi człowieka. Opuszcza jeszcze bardziej balon i krzyczy:

  - Przepraszam, czy może mi pan pomóc? Obiecałem koledze, że spotkam się z nim pół godziny temu, ale nie wiem gdzie w tej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.01.2012 Znaków /2 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krajowy Rejestr Sądowy

  Definicja

  Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), to rejestr prowadzony w systemie informatycznym przez sądy rejonowe (sądy gospodarcze), obejmujący podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego rejestru.<brKrajowy Rejestr Sądowy składa się z:

  rejestru przedsiębiorców, rejestru...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.01.2012 Znaków /4 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OECD

  Charakterystyka

  Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation For Economic Co-operation and DDevelopment ) została utworzona w na mocy Konwencji Paryskiej z 14 grudnia 1960 roku. Rozpoczęcie działalności nastąpiło z dniem 30 września 1961 roku. OECD jest klubem państw rozwiniętych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.01.2012 Znaków /3 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania E. I. Altmana

  Charakterystyka

  Jest to jeden ze sposobów całościowej oceny danego przedsiębiorstwa pod względem jego kondycji finansowej. Altman zbudował model, na podstawie którego można przewidzieć ewentualne problemy finansowe, określić zagrożenie związane z upadłością firmy. W tym celu dokonał wyboru...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.01.2012 Znaków /2 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejska Karta Samorządu Terytorialnego

  Charakterystyka

  Podstawowy dokument prawnomiędzynarodowy stanowiący katalog zasad, warunków i praktyk tworzących wspólne normy europejskie służące ochronie i rozwojowi samorządności lokalnej w prawie wewnętrznym państw sygnatariuszy. Projekt karty został opracowany i przyjęty przez Stałą...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.01.2012 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFTA

  Charakterystyka

  Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu - (ang. European Free Trade Association, EFTA), międzynarodowa organizacja gospodarcza powstała 3 maja 1960 r. na mocy konwencji sztokholmskiej (podpisanej 4 stycznia 1960), mająca na celu utworzenie strefy wolnego handlu między państwami...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.01.2012 Znaków /2 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centrum kosztów i jego kontrola

  Charakterystyka

  Koszt (wg. E.Burzym) jest definiowany jako ?niezbęde (społecznie i gospodarczo uzasadnione) zużycie środków rzeczowych oraz usług obcych, wyrażonych w cenach nabycia, a także niezbędne wykorzystanie pracy żywej, wyrażone w płacach, związanie z efektem użytecznym, powstałym w danym...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.01.2012 Znaków /3 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CeTO

  Charakterystyka

  CeTO (Centralna Tabela Ofert) - jest to nieurzędowy, publiczny rynek papierów wartościowych. Powstała 12 lutego 1996 roku jako spółka akcyjna. Jej głównym akcjonariuszem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. CeTO jest elementem regulowanego wtórnego publicznego obrotu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.01.2012 Znaków /2 284

  praca w formacie txt

Do góry