Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Kurs akcji

  Definicja

  Kurs akcji to jej cena wyrażona najczęściej w jednostkach pieniężnych. Na warszawskiej GPW S.A kurs akcji określa się w złotych, choć regulamin giełdy dopuszcza również wyznaczanie kursu akcji w EUR lub USD.

  Jak cena każdego innego dobra, produktu czy usługi, tak i cena (kurs) akcji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.02.2012 Znaków /3 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa zastawu

  Charakterystyka

  Zastaw jest to tzw. ograniczone prawo rzeczowe, którego celem gospodarczym jest zabezpieczenie wierzytelności. Może on mieć znaczącą rolę w działalności kredytowej banków, ponieważ stwarza on gwarancje, że wierzyciel otrzyma swoją należność.

  Zastaw można jedynie ustanowić na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.02.2012 Znaków /1 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt konsumpcyjny

  Popyt konsumpcyjny

  Popyt konsumpcyjny - Jest relacją między ceną dobra a jego ilością, którą konsumenci są skłonni i są w stanie nabyć w danym czasie przy założeniu, że inne czynniki wpływające na popyt pozostają bez zmian (ceteris paribus). Dotyczy dóbr ostatecznych. Owe pojęcie należy nie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.02.2012 Znaków /1 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dochód realny

  Charakterystyka

  Dochód realny zwany jest tez siłą nabywczą konsumenta. Jest to dochód nominalny skorygowany o poziom inflacji, w ten sposób, że od jego wysokości zależy wolumen (ilość dóbr i usług, które można nabyć).

  Dochody realne, obliczane są na podstawie ilości towarów, które mogą być...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.02.2012 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agent turystyczny

  Charakterystyka

  Agent turystyczny to biuro podróży, działalność którego polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju. Z tytułu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.02.2012 Znaków /2 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek porównawczy kosztów

  Charakterystyka

  Rachunek porównawczy kosztów to metoda najczęściej wykorzystywana do podejmowania decyzji inwestycyjnych o charakterze odtworzeniowo-modernizacyjnym. Zazwyczaj służy do wyboru najlepszego wariantu spośród wariantów realnych , takich samych pod względem korzyści, lecz rożnych pod...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.02.2012 Znaków /1 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza sytuacji ekonomicznej

  Charakterystyka

  Analiza sytuacji ekonomicznej jest to metoda badania sytuacji ekonomicznej podmiotu gospodarczego za pomocą wybranych wskazników ekonomicznych.

  Wielkość zjawisk badanych w trakcie analizy ekonomicznej oraz ich zmiany określa się za pomocą różnych wskaźników. Pojęcie wskaźnika w analizie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.02.2012 Znaków /3 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Firma ratingowa

  Firma ratingowa- to wyspecjalizowana instytucja zajmująca się wyceną wiarygodności kredytowej, która stanowi ocenę sytuacji bieżącej i perspektyw finansowych emitenta, oraz jest podstawą klasyfikacji kredytobiorców i emitowanych przez nich dłużnych papierów wartościowych.

  W wyniku oceny przyznawany...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.02.2012 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja kosztowa

  Definicja

  Inflacja kosztowa lub inflacja podażowa (ang. cost-push inflation, sellers' inflation) pojawia się wówczas, gdy nałożone są ograniczenia na podaż jednego lub kilku zasobów lub też, gdy cena jednego lub kilku zasobów zostaje zwiększona. Inflacja kosztowa może wynikać ze wzrostu każdego ze...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.02.2012 Znaków /4 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza kosztów parku maszynowego

  Charakterystyka

  Analiza kosztów parku maszynowego służy nam do zbadania stanu produktywności danego przedsiębiorstwa. Obserwacja, ocena i analiza produktywności w przedsiębiorstwie jest narzędziem skutecznego zarządzania, a w szczególności umożliwia:

  formułowanie planów strategicznych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.02.2012 Znaków /3 278

  praca w formacie txt

Do góry